Merja Laaksonen

641

"Vi behöver alla vård, omsorg och ett fungerande räddningsväsende. Vi måste kunna lita på att vi får dessa tjänster då vi behöver dem. "

Med mottot att hellre i slutet av livet ångra det jag gjort än det jag låtit bli att göra har jag hunnit med en hel del. I arbetslivet har detta betytt långa, mångsidiga och intressanta arbetspass både inom den offentliga och privata sektorn, senast som företagare.

Jag har som förtroendevald i Sjundeå haft de senaste årtiondena en hel del uppgifter, nu senast två föregående fullmäktigeperioder som kommunstyrelsens ordförande och för närvarande som fullmäktigeordförande.

De västnyländska kommunerna och samarbetet över kommungränserna har i de olika förtroendeuppdragen alltid varit ett viktigt element som nu kommer att konkretiseras ytterligare i det nya välfärdsområdet.

På nationell nivå har Folktingsmedlemskapet öppnat en helt ny värld för mig i fråga om våra nationalspråk och minoriteters ställning. Hela Svenskfinland fick en alldeles speciell ställning i mitt liv under mina tio år som anställd vid Nylands brigad och som chefredaktör för världens enda svenskspråkiga truppförbandstidning Fanbäraren.

Inom social- och hälsovårdssektorn har jag fått bredare perspektiv bl.a. som mångårig medlem i Lojo sjukvårdsområdesnämnd och i HUS fullmäktige. Med brand- och räddningsväsendet bekantade jag mig närmare 2019 då jag kompletterade Sjundeå FBK:s 80-årshistorik med information om verksamheten under de senaste åren inklusive en presentation av brand- och räddningsväsendets strukturer och verksamhet i Västra Nyland.

Mitt mål har i alla mina förtroendeuppdrag varit att göra mitt bästa för den vanliga kommuninvånaren oberoende av ålder, kön, språk eller ekonomisk ställning. En trygg vardag med god service så nära var och en som möjligt.

Namn: Merja Laaksonen
Födelseår: 1956
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Sjundeå
Titel: Företagare, kommunfullmäktiges ordförande i Sjundeå
E-post: laaksonen.merja@kolumbus.fi
Tel: 0405606115

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

En väl fungerande primärhälsovård som närservice är basen för vårt välmående i vardagen. En väl ordnad primärhälsovård med fungerande samarbete med socialvården och specialsjukvården är nyckeln till mänskliga men samtidigt kostnadseffektiva lösningsmodeller.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Grunden för ett bra liv läggs tidigt, egentligen redan innan vi blir födda. Ett samhälle där man tar väl hand om barn och unga och familjernas välmående, ser till att alla får vård och stöd i olika situationer är garantin för en sund utveckling i samhället.

Fungerande mödra- och barnrådgivning, liksom elev- och studerandevård samt skolpsykolog- och kuratorstjänster är någonting vi alla bör arbeta för.

Välmående familjer är en garanti för en balanserad framtid med kunnig arbetskraft på alla samhällsnivåer och en trygg ålderdom för oss alla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården är ett mycket omfattande begrepp med allt från barn- och familjesocialarbete samt handikappservice till socialarbete för äldre, sysselsättningstjänster och mental- och missbrukarservice och inkluderar också bland annat färdtjänster med stöd av handikapplagen och socialvårdslagen.

Socialvården har en mycket stor betydelse i många människors liv och ett stort ansvar i samhället och dess verksamhetsförutsättningar bör därför tryggas på bästa möjliga sätt.

Socialvårdens samarbete med såväl primär- som specialsjukvården liksom åldringsvården, bildningssektorn och polisväsendet förutsätter fungerande strukturer och tillräckliga resurser.


Läs mer i vårt valprogram ›