Merja Laaksonen

641

"Jokainen meistä tarvitsee jossain elämänvaiheessa hoito- ja hoivapalveluja sekä toimivaa pelastustointa. Meidän on voitava luottaa siihen, että palvelut toimivat, kun tarvitsemme niitä."

Mottoni on aina ollut, että elämäni lopulla mieluummin kadun tehtyä kuin tekemätöntä. Siksi olen ennättänyt vuosien varrella tehdä yhtä ja toista. Työelämässä tämä on tarkoittanut pitkiä ja monipuolisia työrupeamia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, viimeksi yrittäjänä.

Minulle on vuosikymmenten saatossa kertynyt Siuntiossa koko joukko erilaisia tehtäviä, muun muassa edelliset kaksi valtuustokautta kunnanhallituksen, ja nyt valtuuston puheenjohtajana.

Länsi-Uudenmaan kunnat ja kuntarajat ylittävä yhteistyö ovat olleet eri luottamustehtävissä tärkeä osa-alue, joka tulee konkretisoitumaan entisestään uudella hyvinvointialueella.

Valtakunnallisella tasolla Folktingetin jäsenyys on avannut minulle täysin uuden ulottuvuuden kansalliskieltemme ja vähemmistöjen asemasta.

Koko ruotsinkielinen Suomi nousi puolestaan elämässäni erityisasemaan, kun työskentelin puolustusvoimissa Uudenmaan prikaatin tiedottajana ja maailman ainoan ruotsinkielisen joukko-osastolehden, Fanbäraren, päätoimittajana.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon olen saanut kuntatasoa laajempaa näkökulmaa muun muassa Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan pitkäaikaisena jäsenenä sekä HUSin valtuustossa. Palo- ja pelastustoimeen tutustuin lähemmin vuonna 2019 täydentäessäni Siuntion VPK:n 80-vuotishistoriikkia vapaapalokunnan toiminnasta viimeisen 20 vuoden aikana sekä esittelemällä yleisellä tasolla palo- ja pelastustoimen rakenteita ja toimintaa Länsi-Uudellamaalla.

Tavoitteeni on ollut kaikissa luottamustehtävissäni tehdä parhaani tavallisen kuntalaisen hyväksi hänen iästään, sukupuolestaan, kotikielestään tai taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Turvallinen arki ja hyvät palvelut jokaisen saatavilla ovat hyvän elämän perusta.

Nimi: Merja Laaksonen
Syntymävuosi: 1956
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Siuntio
Sähköposti: laaksonen.merja@kolumbus.fi
Puhelinnumero: 0405606115

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Hyvin toimiva perusterveydenhuolto lähipalveluna on hyvinvointimme perusta arjessamme. Toimiva perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö on yksilötasoa parhaalla mahdollisella tavalla palvelevien, mutta samanaikaisesti kustannustehokkaiden ratkaisumallien avain.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Hyvän elämän perusta rakennetaan varhain, oikeastaan jo ennen syntymäämme. Yhteiskunta, joka huolehtii hyvin lapsistaan ja nuoristaan sekä perheiden hyvinvoinnista, ja tarjoaa heille palveluja ja tukea elämän eri tilanteissa, on terveen yhteiskunnallisen kehityksen tukipilari.

Toimiva äitiys- ja lastenneuvola samoin kuin oppilas- ja opiskelijahuolto sekä koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut ovat palveluja, joiden pitäisi olla sydämen asioita itse kullekin.

Hyvinvoivat perheet turvaavat tasapainoisen tulevaisuuden, osaavan työvoiman kaikilla yhteiskunnan tasoilla sekä turvallisen vanhuuden meille kaikille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto on erittäin laaja-alainen vastuualue, joka kattaa kaiken lapsi- ja perhesosiaalityöstä sekä vammaispalveluista ikäihmisten sosiaalipalveluihin, työllisyyspalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin mukaan lukien muun muassa vammais- ja sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävät kuljetuspalvelut.

Sosiaalihuollolla on erittäin tärkeä rooli monien ihmisten elämässä ja paljon vastuuta heidän elämänsä perusrakenteista. Nämä palvelut on siksi turvattava parhaalla mahdollisella tavalla.

Sosiaalihuollon yhteistyö sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon samoin kuin vanhustenhuollon, sivistystoimen ja poliisitoimien kanssa edellyttää toimivia rakenteita ja riittäviä resursseja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›