Henrik Solin

655

"Välfärdsområdesreformen är ett faktum, vare sig vi vill det eller inte. Nu är det dags att se till att övergången till välfärdsområdena sker så smärtfritt och ändamålsenligt som möjligt!"

Jag är en relativt nybliven pensionär med samhällsintresse och erfarenhet som beslutsfattare inom företagsvärlden, föreningar och kommunalpolitik.
Mitt allmänna synsätt är liberalt och jag tycker om att hitta rättvisa och fungerande lösningar på kvistiga frågor, både stora och små.

Namn: Henrik Solin
Födelseår: 1952
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Lundo
Titel: VD, pensionär
E-post: henrikmsolin@gmail.com
Tel: 050 3676150
www: https://www.henriksolin.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärhälsovården kommer i huvudsak att fortsätta som tidigare.

Vårdtjänster på svenska är i princip tryggade i alla välfärdsområden med minst en enspråkigt svensk eller tvåspråkig kommun. Men det kommer an på de invalda fullmäktigeledamöterna att värna om att så sker också i praktiken.

Tillgång och nåbarhet till vårdtjänster inom rimlig tid för kunder bosatta i avsides liggande områden som t.ex. skärgården skall säkras.

En akut fråga, som gäller hela hälsovårdssektorn, är: hur skall vi säkra personalbehovet och personalens trivsel i en miljö med ökande krav på både kvalitet och effektivitet på vården?

Från början av år 2023 skall välvärdsområden fungera i praktiken. Före det måste bl.a. de digitala problemen vara lösta. Idag jobbar de olika kommunerna med totalt tiotals skräddarsydda it-program, som inte nödvändigtvis kommunicerar med varandra. En skrämmande stor del av hälsovårdens arbetstid går åt till "ineffektivt" skrivbordsjobb. Nu skall alla dessa program sammanföras till ett fungerande system.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Samtidigt med välfärdsområdesreformen har välmenande och ambitiösa lagstiftare(läs politiker) också beslutit om bl.a. vårdpersonalkvoter inom åldringsvården för att därigenom "säkra kvaliteten på vården". En jämn och hög kvalitet på vården är goda mål, men nu står vi inför problemet med att hitta skolad personal för att uppnå målen, och t.o.m. att upprätthålla dagens nivå på vården. Covid-pandemin har accentuerat problemen.

Kommunernas digitala administrationsprogram inom social- och hälsovården varierar och kommunicerar ofta inte med varandra. Problemet måste åtgärdas före välfärdsområdena övertar ansvaret.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningstjänsterna skall fungera 2023 minst lika väl som de gör idag, såväl i städerna som på landsbygden och i skärgården.

Läs mer i vårt valprogram ›