Eva-Maria Strömsholm

313

"Patientens och vårdarens röst i beslutsfattandet"

Jag är sjukskötare till yrket med inriktning och fördjupning inom cancervård och har även en pedagogiemagisterexamen som klasslärare med specialpedagogik och nybörjarundervisning som biämne. Dessutom har jag en magisterexamen med utvecklingspsykologi som huvudämne och skolpsykologi samt idrottspsykologi som biämnen.

Jag är en glad, positiv och aktiv kvinna som har många järn i elden. Jag brinner bland annat för patientens rättigheter, god vård, rätt till jämlik vård var än du bor. Som sjukskötare och cancersjukskötare möter jag olika människor varje dag, ett gott bemötande är viktigt inom vården men minst lika viktigt är att lyssna på patienten och ge tid och trygghet.

För mig är det viktigt att varje patient får den vård den behöver, i rätt tid och på rätt plats. Ett gott bemötande och förståelse är en viktig del för att patienten ska få känna sig trygg. Delaktighet i sin egen vård och att förstå den vård som ges och det som berättas är någonting som patienterna har rätt till.

Vårdarnas / personalens välmående är någonting som vi måste se över i det kommande välfärdsområdet. Vi måste lyssna på vårdarna, vad behöver de för att orka med det viktiga arbete de utför. Vi måste också få vårdarna att stanna i Österbotten.

Jag är invald styrelsemedlem i Österbottens Cancerförening samt i delegationen för Finlands Cancerförening. Jag sitter med i Svenska Folktingets Social och Hälsopolitiska utskott som ordinarie medlem. Jag sitter också från i höst med i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige, ordinarie medlem 2021-2023.

Jag är viceordförande och en av grundarna för Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf som är en patientförening för kvinnor med någon form av gynekologisk cancer.

Namn: Eva-Maria Strömsholm
Födelseår: 1981
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötare, klasslärare, politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne
E-post: evamaria.stromsholm@gmail.com
www: https://www.evamariastromsholm.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Österbottens välfärdsområde behöver en välfungerande specialsjukvård på hög nivå. Det bör finnas en tillräcklig intensivvård för patienterna inom välfärdsområdet men det är också viktigt med starkt samarbete med Umeå för att bland annat patienter med stroke snabbt kan få den viktiga vård de behöver.
För patienterna är det viktigt att även få en remiss från primärsjukvården till specialsjukvården inom kort tid så att väntan på specialistläkare inte blir för lång.

Österbottens välfärdsområde bör stärka sin ställning också genom att vara attraktiv för vårdare så att vi kan behålla våra duktiga vårdare i Österbotten. Bristen på vårdpersonal är ett stort hot för Österbotten och här behöver vi beslutsfattare tillsammans med tjänstemännen sätta oss ner och fundera ut lösningar som gör att våra duktiga vårdare stannar i Österbotten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vi är alla patienter någon gång i livet och vården samt omsorgen är viktig för patienten. Att få den vård man behöver när man behöver den är viktig för den enskilda patienten.

Minnessjukdomar av olika slag ökar i landet och även i Österbotten. Här anser jag att det är viktigt att man kan ordna tillräckligt stöd och hjälp för både patienter med minnessjukdom men även för de anhöriga.

Till förebyggande arbete och välmående hör bland annat screeningar av olika slag, tex för bröstcancer och livmoderhalscancer. Dessa screeningar är viktiga och pålitliga och kvinnorna får gratis gå på dessa screeningar. Min förhoppning är att Österbottens välfärdsområde kan jämlikt erbjuda screeningar för bröstcancer, livmoderhalscancer samt tarmcancer oberoende i vilken kommun man bor. Detta betyder bland annat att screeningarna i alla kommuner inom välfärdsområdet påbörjas och avslutas i samma ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barn och unga är vår framtid och viktiga att satsa på. Som klasslärare är jag orolig över barnens mående. Många som jobbar inom dagvård och skola ser att fler och fler barn mår psykiskt dåligt. Inom Österbottens välfärdsområde bör vi satsa mera på barn och unga, för att de ska kunna få må bättre och på det sättet bör vi kunna ge stöd i daghem och skola.

I och med välfärdsområdet flyttas skolkuratorer och skolpsykologer till välfärdsområdet men de kommer ändå att fysiskt finnas i skolan, vilket är bra. Skolkuratorer och skolpsykologer är viktiga vuxna som kan hjälpa barn och unga och därför är det viktigt att det finns tillräckliga resurser för att kunna anställa fler kuratorer och psykologer.

Läs mer i vårt valprogram ›