Eva-Maria Strömsholm

313

"Potilaan ja hoitajan ääni päätöksenteossa"

Olen ammatiltani sairaanhoitaja, erikoistunut syövänhoitoon. Olen myös luokanopettaja missä erityispedagogiikka sekä varhaiskasvatus ollut sivuaineena. Lisäksi minulla on maisteritutkinto kehityspsykologia pääaineena ja koulupsykologia sekä urheilupsykologia sivuaineena.

Olen iloinen, positiivinen ja aktiivinen nainen, jolla on montaa rautaa tulessa. Olen potilaan puolella ja puhun potilaan oikeuksista hyvään hoitoon sekä oikeus tasa-arvoiseen hoitoon missä ikinä asut. Sairaanhoitajana ja syöpähoitajana tapaan päivittäin erilaisia ​​ihmisiä, hyvä hoito on tärkeää terveydenhuollossa, mutta ainakin yhtä tärkeää on kuunnella potilasta ja tarjota aikaa ja turvallisuutta.

Minulle on tärkeää, että jokainen potilas saa tarvitsemaansa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Hyvä hoito ja asiallinen kohtaaminen on tärkeää potilaalle ja antaa samalla turvallisuuden tunteen. Potilailla on oikeus osallistua omaan hoitoon ja ymmärtää saamansa hoitoa.

Hoitajien / henkilökunnan hyvinvointi on asia, mihin meidän on panostettava uudessa hyvinvointialueella. Meidän on kuunneltava hoitajia, mitä he tarvitsevat että jaksavat tehdä tätä tärkeää työtä. Meidän on myös saatava hoitajat jäämään Pohjanmaalle.

Olen Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen hallityksen jäsen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan jäsen. Lisäksi olen jäsenenä Svenska Folktingetin Social och hälsopolitiska valiokunnassa. Olen Vaasan sairaanhoitpiirin valtuuston jäsen 2021-2023.

Olen varapuheenjohtaja sekä yksi perustajajäsenistä Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:ssä, joka on potilasyhdistys naisille, joilla on gynekologinen syöpä.

Nimi: Eva-Maria Strömsholm
Syntymävuosi: 1981
Alue: Pohjanmaa
Kotipaikka: Vaasa
Titteli: Sairaanhoitaja sekä luokanopettaja. Maisteritutkinto kehityspsykologia pääaineena.
Sähköposti: evamaria.stromsholm@gmail.com
www: https://www.evamariastromsholm.fi/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Erikoissairaanhoito

Pohjanmaan hyvinvointialue tarvitsee hyvin toimivaa ja korkeatasoista erikoissairaanhoitoa. Hyvinvointialueella tulee olla riittävästi tehohoitopaikkoja potilaille, mutta myös Uumajan kanssa on tärkeää tehdä vahvaa yhteistyötä, jotta muun muassa aivohalvauspotilaat saavat nopeasti tarvitsemaansa hoitoa.
Potilaiden on tärkeää saada myös lähete perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon lyhyessä ajassa, jotta odotus erikoislääkäreihin ei ole liian pitkä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen tulee myös vahvistaa asemaansa olemalla houkutteleva hoitajille, jotta meillä edelleen olisi ammattitaitoiset hoitajamme Pohjanmaalla. Pula hoitajista on suuri uhka Pohjanmaalle, ja meidän päättäjien ja virkamiehet tulee istua yhdessä alas ja miettiä ratkaisuja, niin että meidän ammattitaitoiset hoitajamme jäisi Pohjanmaalle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Olemme kaikki jossain vaiheessa elämää potilaita ja hoito on potilaalle osa siitä. Yksittäiselle potilaalle on tärkeää saada tarvitsemasi hoito silloin, kun sitä tarvitset.

Erilaiset muistisairaudet lisääntyvät maassa ja myös Pohjanmaalla. Siksi on mielestäni tärkeää pystyä järjestämään riittävästi tukea ja apua niin muistisairaille kuin omaisillekin.

Ennaltaehkäisevään työhön ja hyvinvointiin kuuluvat erilaiset seulonnat esimerkiksi rintasyöpäseulonta ja kohdunkaulansyöpäseulonta. Nämä seulonnat ovat tärkeitä ja luotettavia. Toivon, että Pohjanmaan hyvinvointialue pystyy tarjoamaan tasavertaisesti rintasyövän, kohdunkaulansyövän ja suolistosyövän seulontatutkimuksia riippumatta siitä, missä kunnassa asut. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että seulonnat kaikissa hyvinvointialueen kunnissa alkavat ja päättyvät yhtä aikaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme ja on erittäin tärkeää panostaa heidän hyvinvointiin. Luokanopettajana olen huolissani lasten voinnista. Monet päiväkodissa ja koulussa työskentelevät näkevät, että yhä useammat lapset voivat psyykkisesti huonosti. Pohjanmaan hyvinvointialueella pitäisi panostaa enemmän lapsiin ja nuoriin, jotta he voisivat paremmin ja meidän pitää voida tukea heidät myös päiväkodeissa ja kouluissa.

Hyvinvointialueen myötä koulukuraattorit ja koulupsykologit siirretään hyvinvointialueelle, mutta he ovat edelleen fyysisesti paikalla koulussa, mikä on hyvä ja tärkeä asia. Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat kouluissa olevia aikuisia, jotka voivat auttaa lapsia ja nuoria, ja siksi on tärkeää, että resurssit riittävät, jotta voimme palkata lisää kuraattoreita ja psykologeja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›