Elin Andersson

129

"Service i rätt tid, nära dig."

Jag tror på en långsiktig politik där verkliga resultat nås genom samarbete.
Just nu sitter jag som ersättare i Borgå fullmäktige och som ordförande för Bygg- och miljönämnden i Borgå. Till utbildningen är jag politices magister och har lång erfarenhet av förvaltning och juridik, något som stöder mig i mina uppdrag.
Jag bor i Krigarbyn i Borgå och till ett av våra tidsfördriv hör att renovera vårt hus. Som mamma till en snart 1-åring är familjefrågor nära hjärtat men även miljön, byggande samt social-och hälsovården hör till mina intressen inom politiken.​

Numera arbetar jag vid yrkeshögskolan Haaga-Helia som speciallist på internationella frågor. Tidigare har jag arebetet infom fler olika intresseorganistaioner som Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

Namn: Elin Andersson
Födelseår: 1989
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Pol.Mag
E-post: elin.ea.andersson@gmail.com
www: https://www.elinandersson.net/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp genast när du behöver det. Därför måste:
-vårdköerna förkortas
-servicen finnas nära, även på landsbygden. Här kan man ta stöd av portabla enheter (t.ex. bussar)
-Ärenden som kan skötas digitalt. tex. förnyande av recept, inte ta upp fysiska tider.
-Det finnas lågtröskelvård mot psykisk ohälsa nära till hands och i tid för alla åldrar, unga, vuxna och äldre. Inom alla åldrar har den psykisk ohälsan ökat och detta måste åtgärdas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldrevården måste utvecklas i samarebete med socialvården. Det är viktigt att:
- alla äldre erbjuds boende när man inte längre klarar av att bo hemma
- det finns stödtjänster och fler möjlighet till gruppboende så att ensamstående äldre ej blir för ensamma
-närståendevårdare ska erbjudas avlastning i tid

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Jag vill se ett samhälle där alla inkluderas. Det är viktigt att allas självbestämmanderätt respekteras och att all ges möjligheten att vara aktiv i samhället
Därför måste vi arbeta för att
-funktionshinderservice måste fungera även på svenska i framtiden
-att minska byråkratin och göra det enklare att erhålla om stöd
-alla har rätt till terapi och rehabilitering på sitt eget modersmål

Läs mer i vårt valprogram ›