Charlotta Jakobsson

635

"Fungerande välfärdstjänster tillgängliga för alla-då de behövs"

Hej,
vad roligt att jag har lyckats fånga ditt intresse!

Mitt namn är Charlotta Jakobsson och jag bor i Köklax i Esbo tillsammans med min man och våra två barn.

Till min utbildning är jag Tradenom, högre YH (MBA), och har arbetat största delen av min karriär inom inköp av allt från interna inköp för större företag till projektinköp samt inköp av komponenter och maskiner. För tillfället arbetar jag som Sourcing Specialist för ett större företag. Sedan hösten 2021 är jag dessutom suppleant i Revsionsnämnden i Esbo.

Välfärdsområdesvalet är ett viktigt val, eftersom vi här har en möjlighet att vara med och påverka hur hälso-och socialvårdstjänsterna samt räddningsväsendet skall se ut och fungera i framtiden. Dessa tjänster är viktiga eftersom de berör alla invånare inom välfärdsområdet. Fungerande tjänster inom hälso-och socialvården samt räddningsväsendet är väsentliga för att invånarna skall må bra och kunna känna sig trygga.

Mitt mål är att få vara med om att skapa en fungerande servicemodell, samt att stöda företagsamhet och skapa arbetstillfällen inom välfärdsområdet. Jag vill fokusera på att inköpsprocesser och konkurrensutsättningar genomförs så att skattebetalarnas pengar används på ett etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, för en god och trygg framtid.

Namn: Charlotta Jakobsson
Födelseår: 1978
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Köklax, Esbo
Titel: MBA, Sourcing Specialist
E-post: charlotta.jakobsson@gmail.com