Nina af Hällström

633

"Tunteella ja tiedolla"

Olen aktiivinen espoolainen poliitikko. Minua kiinnostavat sosiaali- ja terveyskysymykset. Olen kaupunkinvaltuutettu ja RKP-ryhmän puheenjohtaja. Ruotsinkielisen erityishuoltopiirin Kårkullan puneehjohtajana on myös kehitysvammaisten palvelut ja piirin erityisosaaminen turvattava uudistuksessa. Erityisairaanhoitoon olen päässyt tutustumaan HYKS-lautakunassa, jossa jo olen kolmatta kautta. Istun Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja ystävät-yhdistyksen hallituksessa. Asumispalveluita tuottavan säätiön hallituksen jäsenenä ovat vanhusten asumiskysymykset tulleet tutuiksi. Siviilityössäni olen toiminnanjohtaja ruotsinkielisessä vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestössä.
Olen naimisissa ja minulla on viisi lasta ja yksi lapsenlapsi. Liikun mielelläni - lenkkeilen ja käyn salilla säännöllisesti.

Nimi: Nina af Hällström
Syntymävuosi: 1963
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Toiminnanjohtaja
Sähköposti: nina.afhallstrom@gmail.com
Puhelinnumero: +358456503820
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon tulee toimia tehokkaasti. Mitä nopeammin vastataan sosiaalisiin ja terveydellisiin haasteisiin sitä kannattavampaa se on. Pitkä jonottaminen huolestuttaa ja pienikin ei akuutti vaiva voi äitya pahaksi, jos ei saa aikaa lääkäriin. Mielestäni seitsemän päivän hoitotakuu olisi hyvä asia.
Erikoissairaanhoidon jalkautuminen perusterveydenhuoltoon on tavoiteltavaa (esim. diabetes, nivelongelmat, reuma, silmäsairaudet, psykiatria) On myös panostettava ennalta ehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Terveydelhuollon on pystyttävä ottamaan koppi kansalaisista, jotka voivat psyykkisesti huonosti. Lasten ja nuorten pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin on löydettävä ratkaisuja pikaisesti.
Digitaalisten palvelujen käyttöönotto on perusterveydenhuollossa mahdollisuus. Kaikki eivät osaa, eivätkä syystä tai toisestä pysty hyödyntämään digitalisaatiota. Perinteisiä palveluja on oltava tarjolla tälle ryhmälle.
Panostuksia liikkuviin palveluihin tarvitaan. Nämä parantavat osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Meidän on pidettä hyvää huolta vanhuksistamme. Vanhusten määrä lisääntyy tulevina vuosina voimakkaasti. Jo haluamme, että vanhat ihmiset asuvat kotona mahdollisimman kauan, on varmistettava tarvitta tuki ja apu. Myös vanhusten itsemäärämisoikeutta on kunnioitettava ja heidän mielipiteitään on kunneltava.
Kotiin vietäviin palveluihin on panostettava. Digitaaliset ratkaisut voivat osaltaan parantaa vanhuksille tarjottavaa palveluvalikoimaa. On huomioitava, että kaikilla ei ole osaamista tai kykyä hyödyntää digitaalisia palveluja.
Sotekeskuksissa tulisi olla omalääkärijärjestelmä ainakin seniorikansalaisille. Tutun lääkärin luona käyminen tuo turvallisuutta ja parantaa elämänlaatua. Vanhusten yksinäisyyten on tuotava helpotusta. Järjesstöt voivat osaltaan tehdä tätä työtä yhdessä hyvinvointialuuen kanssa.
Kuljetuspalvelujen on toimittava moitteettomasti. Toimivat kuljetuspalvelut mahdollistavat osaltaan, että vanhukset voivat elää täyttä elämää.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vammaispalvelut

Vammaisilla ihmisillä on suurempi riski marginalisoitumiseen. Maailman terveysjärjstön mukaan 15 % ihmisistä on jonkinlainen vammaisuus. Kyse ei ole siis maginaalisesta ryhmästä.
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta on edistettävä. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveyspalveluja. Asumis-, kuntoutus- ja muiden palvelujen on oltava saumattomia. Alueiden on tuettava kaikille saavutettavia ratkaisuja. Saavutettavat palvelut ja esteettömät tilat hyödyttävät kaikkia. Digitaalisissa palveluissa saatutettavuus on myös huomioitava (esim. tarpeen käyttää erilaisia apuvälineitä)
Vammaisten ihmisten hoito- ja palvelupolkujen on oltava yhtenäisiä ja ne on saatava omalla äidinkielellä (ruotsi, viittomakieli, saame).
Kuljetuspalvelujen on toimittava hyvin, jolloin mahdollistetaan vammaisten ihmisten osallisuus yhteiskunnassa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›