Missbrukarvården

Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid

Drog- och alkoholmissbruk ska förebyggas och vi anser att missbrukare effektivt ska få hjälp. De nya välfärdsområdena behöver ta ett aktivt helhetsgrepp för att förebygga och minska missbruket. Missbrukarvården ska kopplas ihop med den psykiatriska vården på ett bättre sätt än tidigare.  Vi vill att psyk- och missbrukarvården garanteras tillräckliga resurser att den svenskspråkiga psyk-

Bekanta dig