Päihdehuolto

Päihdehuolto — tehokasta apua ajoissa

Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön ennaltaehkäisyyn on panostettava ja väärinkäyttäjien on mielestämme saatava tehokasta apua. Uusien hyvinvointialueiden on otettava aktiivinen ote päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Päihdehuollon tulisi aiempaa paremmin olla kytkettynä mielenterveyshuoltoon. Haluamme: että mielenterveys- ja päihdehuollolle taataan riittävät resurssit  turvata ruotsinkieliset mielenterveys- ja päihdehuoltopalvelut lisätä matalan kynnyksen vastaanottojen määrää ja moniammatillista kuntien, koulun, hoitoyksiköiden, kotien

Lue lisää