Funktionshinderservice

Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle

Vi vill se ett inkluderande samhälle där alla behandlas rättvist. Det är viktigt att tjänster och olika stödformer för personer med funktionsnedsättning ges nära den som behöver stöd, på både svenska och finska. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sig själva, och allas självbestämmande ska respekteras. Vi vill att den svenska funktionshinderservicen byggs upp likvärdigt

Bekanta dig