Vammaispalvelut

Vammaispalvelut — osallistava yhteiskunta

Haluamme osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että vammaisille henkilöille, tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluita ja erilaisia tukimuotoja lähipalveluina, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään ja kaikkien itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa. Haluamme että ruotsinkieliset vammaispalvelut rakentuvat yhdenvertaisesti suomenkielisten palvelujen kanssa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa että asiakkaan vammaispalvelut jatkuvat entisellään riippumatta siitä,

Lue lisää