Ulf Dahlman

158

"Alla bör ha rätt till god vård och omsorg i ett tryggt samhälle på sitt egna språk."

Företagare från Vanda som sammararbetar med räddningsväsendet inom befolkningsskyddet.

Namn: Ulf Dahlman
Födelseår: 27.10.1957
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda, Lövkulla (Päiväkumpu)
Titel: Företagare
E-post: ulfdahlman@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Allas rätt till god vård och omsorg måste tryggas oberoende av var i landet man bor och oberoende av ens inkomst, också i framtiden. Inom vården ska människan vara i fokus. Möjligheten att kommunicera på sitt modersmål är viktig om du är sjuk eller behöver stöd. Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av Finlands centrala framtidsfrågor. För mig är det viktigt att du ska få den vård och hjälp du behöver, inte bollas från lucka till lucka. Våra mindre sjukhus kommer att ha en central roll i de nya välfärdsområdena och ska kunna erbjuda mångsidig sjukvård nära dig. Det är viktigt att den tredje sektorns verksamhetsförutsättningar tryggas även i framtiden. Kulturen och idrotten har dessutom en enorm betydelse för välbefinnandet och folkhälsan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

En jämlik tillgång till räddningstjänster och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna är avgörande för vår trygghet. Avtalsbrandkårerna och FBK-verksamheten samt den frivilliga sjöräddningen är viktiga och har en avgörande betydelse i tryggandet av räddningstjänsterna i Finland. Säkerställa räddningstjänstens verksamhet även då det gäller befolkningsskyddet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Du ska snabbt få träffa en läkare om då du blir sjuk. Den offentliga vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården. Åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras från nuvarande 50–69 år till 40–74 år

Läs mer i vårt valprogram ›