Ulf Dahlman

158

"Kaikilla tulee olla oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon, turvallisessa yhteiskunnassa, omalla kielellään."

Yrittäjä Vantaalta joka tekee yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa väestönsuojelun osalta.

Nimi: Ulf Dahlman
Syntymävuosi: 27.10.1957
Alue: Vantaa ja Kerava
Kotipaikka: Päiväkumpu, Vantaa
Titteli: Yrittäjä
Sähköposti: ulfdahlman@gmail.com

Vaaliteemat

Hoito ja hoiva

Kaikkien oikeus hyviin hoito- ja hoivapalveluihin on taattava myös tulevaisuudessa, asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä. On tärkeää, että sairaalla tai tukea tarvitsevalla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuus kummallakin kansalliskielellä on yksi Suomen keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä. Minulle on tärkeää, että hoitopalveluista tulee sujuvampia, kun hyvinvointialueet vastaavat sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoidon palveluista. Minulle on tärkeää, että saat tarvitsemasi hoidon ja avun, eikä sinua pallotella luukulta toiselle. Pienemmillä sairaaloillamme tulee olemaan keskeinen rooli uusilla hyvinvointialueilla ja niiden on voitava tarjota monipuolisia hoitopalveluja lähellä sinua. Säätiöiden ja yhdistysten työn yhteiskunnallinen merkitys on äärettömän arvokas monilla alueilla maassamme esimerkiksi terveyttä edistävässä työssä ja vanhusten hoivakotien ylläpitäjinä. Siksi on tärkeää, että kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa. Kulttuurilla ja liikunnalla on lisäksi valtava merkitys hyvinvoinnillemme ja kansanterveydelle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Pelastuspalvelut

Yhdenvertainen pelastuspalvelujen saatavuus ja riittävä ruotsinkielinen henkilökunta pelastuspalveluissa ovat turvallisuudellemme elintärkeitä tekijöitä. Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta sekä vapaaehtoinen meripelastustoiminta ovat tärkeitä ja niillä on keskeinen merkitys Suomen pelastuspalvelujen turvaamisessa. Pelastuslaitoksen toimintakyky myös väestönsuojelussa varmistettava.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Sinun on sairastuttuasi saatava nopeasti aika lääkärille. Julkisten hoitopalvelujen on oltava lähellä sinua. Oikeus saada apua ja tukea välittömästi, kun niitä tarvitaan, on tärkeä, ja koskee myös suun ja hampaiden hoitoa. Muuttaa maksuttoman rintasyöpäseulonnan ikärajan nykyisestä 50–69 vuodesta 40–74 vuoteen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›