Tove Munkberg

166

"Med erfarenhet och sakkännedom inom social- och hälsovården."

Jag är 47-år gammal, gift, mamma till två tonårspojkar. Utbildad socialarbetare. Har arbetat som socialarbetare över 20 år på Borgå sjukhus, numera är jag ansvarig socialarbetare och patientombudsman. Fungerar dessutom som huvudförtroendeman. Anser att jag med min breda erfarenhet från gränslandet mellan social- och hälsovården har mycket att ge när det nya välfärdsområdet ska planeras och byggas upp.

Namn: Tove Munkberg
Födelseår: 1974
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: ansvarig socialarbetare, patientombudsman
E-post: tove.munkberg@hus.fi
Tel: 040 7629947

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Hälsovården tampas med många utmaningar just nu, bl.a. corona och vårdarbrist. Primärhälsovården är den första instansen man söker sig till när man har problem med hälsan. Primärhälsovården är grundstenen och om den inte fungerar, belastas specialsjukvården. Primärhälsovården behöver ändå ett tätt och fungerande samarbete med specialsjukvården och räddningsväsendet. Alla dessa kompletterar varandra och hela hälsovården fungerar inte om inte alla dessa delar fungerar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården ger ett viktigt stöd för de svagaste i samhället, för barn, vuxna och åldringar. Allt fler mår dåligt idag, är ensamma och har kanske inte andra som håller kontakt med dem än en tjänsteman. Jag ser också missbrukarvården, äldreomsorgen och funktionshinderservicen som en del av socialvården, tycker alla dessa bildar en helhet. De som har det svårast behöver ofta hjälp från många olika ”luckor” t.ex. missbrukarvårdens klienter är också ofta klienter hos vuxensocialarbetet. Man borde kunna se människan och hennes situation som en helhet och inte splittra upp hjälpen på många olika ”luckor”.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Trots att det låter som en kliché är barn, unga vår framtid. Om vi inte tar hand om barnen och de unga idag och satsar resurser på deras välmående, får vi som följd en generation, som för sitt illamående vidare, vilket kostar samhället mycket. Elevvården, olika former av stöd till barnfamiljer, så som rådgivning, hemservice för barnfamiljer och tillräckliga resurser inom barnskyddet är alla viktiga.

Läs mer i vårt valprogram ›