Stina Lindgård

158

"Tillsammans för en trygg framtid. "

Min familj består av fyra vuxna barn vilka alla studerar på annan ort; Helsingfors, Uppsala och Köpenhamn samt min man Mats. Jag är infödd Borgåbo och har mitt arbete i Lovisanejden. Östnyland är alltså mycket bekant för mig. Jag sitter för tillfället i förvaltningsrådet för Varuboden-Osla och har varit kommunalpolitiker under en period; som medlem både i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige samt i HUS fullmäktige och ersättare i Borgå sjukhus nämnd. Jag arbetar inom tredje sektorn och ser hur viktigt det är med samarbete på många olika plan mellan många aktörer. På fritiden följer jag med idrott och speciellt handboll eftersom två av döttrarna spelar.

Namn: Stina Lindgård
Födelseår: 1964
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: kyrkoherde, arbetshandledare
E-post: stina.lindgard@live.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Det är viktigt att dels de som behöver hjälp får det på sitt eget modersmål i nödcentralerna. Att stärka avtalsbrandkårernas roll som en samarbetspartner med räddningsväsendet och på det sättet trygga säkerheten på olika håll i Östra Nyland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Trygga servicen så att den finns tillräckligt nära alla som bor i Östra Nyland. Att trygga tillräckligt med resurser för att förebygga och ingripa i tid då det gäller psykisk ohälsa. Att olika rådgivningstjänster finns tillgängliga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Att minnessjukdomar diagnosticeras i tidigt skede. Att vården tryggas så att den ges på bästa sätt för de äldre, oberoende om det är hemma eller ett annat slags tryggt boende och att vården fås på eget modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›