Steve Nyholm

295

"Varje människa är värdefull och skall behandlas därefter."

Jag är en ekobonde som varit marknadsföringsingenjör i c. 18 år åt företag i Nykarleby som tillverkar mobila renhållningsaggregat.
Jag är aktiv inom producentrörelsen gällande ekologisk odling på nationell nivå, kommunalt förtroendevald och har varit aktiv inom det kyrkliga. samt inom idrottsrörelsen.
Mina fritidsintressen är dans och friluftsliv.
Jag anses vara positiv och jordnära, vilket kan gagna styrningen av välfärdsområdets framtid.

Namn: Steve Nyholm
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Munsala i Nykarleby
Titel: Ekobonde/Maskiningenjör
E-post: Steve.Nyholm@Nykarleby.fi
Tel: 0400562850
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Att få en god start i livet är en grundsten för en trygg och välmående människa som i sin tur för tryggheten och glädjen vidare till sina medmänniskor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgens viktigaste uppgift är att aktivera de äldre så att de känner välbefinnande även i stigande ålder. Även kosten skall prioriteras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

För att samhällets innevånare skall betjänas på bästa sätt behövs räddninstjänster även på lokalnivå för snabb utryckning gällande olycksfall, sjukdomsfall, brand o.d.

Läs mer i vårt valprogram ›