Sharie Sveholm

188

Sharie heter jag, bor i Borgå och är hemma från Gammelby. Jag jobbar med marknadsföring i Helsingfors och studerar till ekonomie magister i Åbo.

Utöver jobb och studier är jag medlem i Svensk Ungdoms Nyländska kretsstyrelse. Fritiden spenderar jag gärna bland familj och kompisar, men ofta helst med hemmamys på soffan framför Netflix med en skål chips eller popcorn.

Med morföräldrar bosatta ute i Sarfsalö skärgård har jag förståelse för behovet av att ha vård- och räddningstjänster tillgängliga på skäligt avstånd.

Jag önskar få jobba för:
En smidig tidsbokning. Tidsbokningsprocessen vid uppsökandet av vård ska vara
enkel, smidig och snabbt för alla, oavsett vad ärendet gäller.

Fungerande närservice. Den primära vården ska finnas tillgänglig. Alla har rätt till
kvalitativ vård på skäligt avstånd oavsett socioekonomisk status.

Förebyggande vård och tillräckliga mentalvårdstjänster. Satsningar på förebyggande
vård betalar sig alltid tillbaka på lång sikt, för fysiska och psykiska hälsoproblem
ska förebyggande vård prioriteras. Mentalvårdstjänster bör garanteras tillräckliga
resurser.

Namn: Sharie Sveholm
Födelseår: 1997
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Marknadsföringsansvarig, tradenom
E-post: sharie.sveholm@abo.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Den psykiska ohälsan växer i oroväckande takt, speciellt bland unga. Jag önskar få jobba för att förebyggande vård prioriteras och mentalvårdstjänster garanteras tillräckliga resurser

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Alla har rätt till kvalitativ vård, på sitt modersmål, lättillgängligt på ett skäligt avstånd. Jag önskar få jobba för en fungerande närservice som erbjuder kvalitativ vård på skäligt avstånd

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningsväsendets tjänster ska vara lättillgängliga i hela Finland och den lokala placeringen av räddningsfordon och -tjänster tar hänsyn till lokala specialkrav. Räddningstjänsterna på mindre orter kan tryggas med exempelvis aktiva avtalsbrandkårer.

Läs mer i vårt valprogram ›