Sebastian Ekblom

138

"För ett välmående och förenat Östra Nyland"

34 årig man, jobbar inom sote-branschen med olika system. Ledamot i HUS/HNS fullmäktige, kortväxt och pga det har jag fått en stark insyn i hälsovården och specialsjukvården genom åren. Pga av att jag är kortväxt har jag också blivit bekant med handikappservicen.

Namn: Sebastian Ekblom
Födelseår: 1987
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Systemexpert (sote-branschen)
E-post: sebastian.ekblom@gmail.com
www: https://www.sebastianekblom.com

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Rätten till en fungerande vård och omsorg får inte vara beroende av var man bor. Varje människoliv är lika viktigt, och man bör få hjälp inom måttlig tid oavsett var man bor eller vad man förtjänar. Den förebyggande vården och rehabiliteringen bör man satsa ännu mera på i framtiden, på långsikt minskar detta utgifterna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Även i Östra Nyland bör det i fortsättningen finnas ett närsjukhus som har jour dygnet runt. Minde operationer bör man även i fortsättningen kunna utföra vid Borgå sjukhus. Sjukhusets verksamhet bör utvecklas också med tanke på det att det ska vara en lockande arbetsplats.
Man bör även försäkra sig om att ambulansnätet är tillräckligt omfattande och att man får ambulans inom rimlig tid även om man inte bor i stan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

En fungerande funktionshinderservice bör tryggas även i fortsättningen fastän administrationen förändras och flyttas till välfärdsområdena. Människan bör alltid vara i fokus. Alla har rätt att förverkliga sig själv och detta bör stödas. De som har någon form av funktionsnedsättning bör få terapi och rehabilitering baserat på deras eget behov. Man bör också ta i beaktande klienternas egna intressen. Onödig byråkrati ska tas bort.

Läs mer i vårt valprogram ›