Sebastian Ekblom

138

"Hyvinvoivan ja yhtenäisen Itä-Uudenmaan puolesta"

34 vuotias mies, työskentelen sote-alalla järjestelmien parissa. HUS valtuuston jäsen, lyhytkasvuinen ja sitä kautta olen vuosien varrella saanut paljon kokemusta terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimivuudesta. Lyhytkasvuisuuden takia myös vammaispalvelut ovat tulleet tutuiksi.

Nimi: Sebastian Ekblom
Syntymävuosi: 1987
Alue: Itä-Uusimaa
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Järjestelmäasiantuntija (sote-alalla)
Sähköposti: sebastian.ekblom@gmail.com
www: https://www.sebastianekblom.com

Vaaliteemat

Hoito ja hoiva

Oikeus toimivaan hoitoon ja hoivaan ei saa olla riippuvainen siitä missä asuu.
Jokainen ihmishenki on yhtä tärkeä ja apua on saatava kohtuullisessa ajassa asuinpaikasta tai tuloista riippumatta.
Ennaltaehkäisevään hoitoon ja kuntoutukseen on jatkossa panostettava entistä enemmän, pitkällä tähtäimellä tämä vähentää kustannuksia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Erikoissairaanhoito

Myös Itä-Uudellamaalla on jatkossa oltava lähisairaalaa missä on ympärivuorokauden päivystys. Pienempiä leikkauksia on myös jatkossa pystyttävä hoitamaan Porvoon sairaalassa. Sairaalan toimintaa on kehitettävä, jotta se myös olisi houkuteltava työpaikka.
On turvattava myös ambulanssiverkostoa niin että jokainen saa tarvittaessa ambulanssin kohtuullisessa ajassa myös vaikka asuu maalla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vammaispalvelut

Toimivat vammaispalvelut on taattava myös jatkossa vaikka hallinto muuttuu ja siirtyy hyvinvointialueelle.
Ihminen on aina oltava keskiössä. Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään ja siihen on annettava riittävästi tukea. Heillä joilla on vamma, on saatava terapia tai kuntoutusta heidän omiin tarpeidensa mukaan. On myös otettava asiakkaan omat mieltymykset huomioon. Turha byrokratia on poistettava.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›