Rainer Bystedt

260

"Närhet till vård och omsorg är viktig i hela Österbotten. Vi behöver kunnig personal, rättvisa löner och en äkta omsorg. Att investera i våra barn och ungdomars välmående är en investering i vår framtid. "

Jag är Vöråbo, född och uppvuxen i en jordbrukarfamilj. Jag har två vuxna söner och fyra barnbarn. Två av mina barn har jag förlorat i sjukdomar och det är mina största motgångar i livet.
Numera är jag omgift med Christina Båssar som jobbar som kommundirektör i Korsnäs. Vi har våra egna hus i varsin kommun, men vi trivs bäst tillsammans!
Mitt politiska intresse väcktes redan i skolan som medlem i elevrådet. Jag har varit politiskt engagerad inom SFP regionalt, lokalt och allt däremellan, i uppemot 35 års tid.
Jag tycker om att diskutera och brukar säga att jag kör inte in till Vasa på ett möte för att sitta tyst!
Jag anser att samhället ska ta hand om sina svaga och jag har sett hur viktig vård och omsorgen är när man drabbas av ohälsa.
Lite fakta om mina uppdrag:
- Fullmäktigeledamot i Vörå kommun
- Styrelseledamot i Vörå kommun, varav ordförande för kommunstyrelsen 2012-2014 och 2017 - 2021
- Vörå kommuns omsorgsnämndens kommunstyrelserepresentant i två perioder
- Vårdnämnden i Korsholm, medlem i tre perioder och ordförande innevarande period

Namn: Rainer Bystedt
Födelseår: 1960
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vörå
Titel: Företagare
E-post: rainerbystedt@elisanet.fi

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Vård- och omsorg är ett brett område. Jag tror att man kan sammanfatta det med den Gyllene regeln. Så som du själv vill bli behandlad så ska du också behandla din nästa.
Vi borde bli bättre att se till hela människan och inte enbart fokusera på en kroppsdel där vi råkar ha en symptom en dag. Jag hoppas att den planerade integrerade reformen kommer att ge en bättre helhetssyn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Vi måsta ta hand om våra barn och ungdomar så att de får möjligast goda start i livet. Barnfamiljerna i dagens samhälle har det inte så enkelt, stödmöjligheterna är få och det sociala nätverket kanske inte finns i närheten såsom det ofta var förr i världen. Vi behöver mer lågtröskelverksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Våra äldre ska ha ett värdigt åldrande. Tryggheten i vardagen är viktig och det betyder att vi behöver fundera noggrant även på olika boendemiljöer. Jag är inte säker på att den statliga målsättningen om att man ska bo hemma så länge som möjligt fungerar till alla delar om det betyder att man isoleras och känner sig ensam och otrygg.

Läs mer i vårt valprogram ›