Pia Baumgartner

132

"Hälsa och välbefinnande för alla! "

Gift och mor till tre barn. Född och bosatt i Lovisa. Jag är utbildad röntgenskötare och har magisterexamen i hälsovetenskap. Jag arbetar som avdelnigskötare på HUS Diagnostikcentrum i Borgå sjukhus med ansvar för all röntgenverksamhet i Östra Nyland. Jag är även medlem i Lovisa grundtrygghetsnämnd och sitter i föreningen Folkhälsans styrelse. För min del vill jag främja och förbättra välbefinnandet och hälsan för invånarna i hela välfärdsområdet. Alla invånare i Östra Nylands välfärdsområde behöver likvärdiga, högkvalitativa och aktuella hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa inkluderar ett brett utbud av hälsocentral- och specialvårdstjänster. Viktiga områden för utveckling är främjande av välbefinnande och hälsa, förebyggande tjänster och tidigt stöd. Vi har en akut brist på vårdpersonal. Det är mycket viktigt att säkerställa kvalificerad medicinsk personal. Vårdpersonalens välmående på jobbet, utvecklingen av utbildningen samt tillsynsverksamheten är i nyckelnställning.

Namn: Pia Baumgartner
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Avdelningskötare, Magister i hälsovetenskaper
E-post: pia.m.e.baumgartner@gmail.com
Tel: 0407085681

Viktiga politiska frågor