Mikael Gädda

272

"För en livskraftig vård och omsorg i hela Österbotten, med kunskap, entusiasm och ansvar."

Till utbildningen är jag pol.mag..
Arbetserfarenhet från ledande uppdrag inom social- och hälsovården sedan 2009. Innan dess fungerade jag som tf. kommunsekreterare i Malax och ekonomichef bl.a. vid Vuxenutbildningen i Vasa stad. Har också i min "ungdom" fungerat som butiksföreståndare både i Koskö och Smedsby.

På fritiden pysslar jag gärna med smått och gott på villan, och på vinterhalvåret älskar jag att möta publiken i olika amatörteatersammanhang. Då det är möjligt att resa, åker jag gärna utomlands till varmare breddgrader.

Namn: Mikael Gädda
Födelseår: 1968
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsholm
Titel: pol.mag.
E-post: mikael.gadda@netikka.fi
Tel: 040-7366511

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Inom primärvården sker ett stort arbete för att förebygga bl.a. folksjukdomar, rådgivning för barn, för äldre, primärvårdens avdelningsvård, sjukvårds rådgivning, tandvård, vård för akuta problem mm.mm. För att hela vårdkedjan skall fungera behövs ett brett samarbete inom alla sektorer båda primär-, social och specialsjukvård. Primärvården och socialvården ska fånga upp eventuella problem innan de hinner bli kroniska.

Primärvården måste finnas -nära dig- men också en del av specialiteterna kan komma ut till kunden, om det bara rent tekniskt är möjligt.

Vi måste också ge tillräckliga resurser till hela sektorn för att helheten inte haltar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi i Österbotten har kampen om centralsjukhuset i färskt minne, och vi måste förutom tillräckliga resurser också politiskt se till att det aldrig händer igen, att några partier får för sig att nedklassa den svenskspråkiga specialsjukvården i Österbotten.

I Vasa centralsjukhus finns många specialiteter i toppklass. men vi har ännu områden där vi måste bli bättre på att bl.a. locka kunnig personal, exempelvis psykiatrin, reumatologin, mm.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

De äldre ska ha en trygg och god vård, också -nära dig- som anhörig. Kortvarigt kan människor placeras inom Österbottens område, men så fort vi talar om permanent boende och servicebehov bör den äldre kunna bo nära de anhöriga.

Läs mer i vårt valprogram ›