Merja Fredriksson

645

"Jämlik vård och trygghet till alla oberoende av boendeorten."

Jag är född och uppvuxen i Hfors men bott i Korpo redan 40-år. Vi bor i en gammal folkskola med en gammal katt. Våra egna barn är redan fullvuxna och vi har också 4 barnbarn.
Förtroendeuppdrag för tillfälle:
Ledamot i social-och hälsovårdsnämnden
Ledamot i Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets fullmäktige.
Ersättare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets styrelse.
Ledamot i Pargas stads fullmäktige.
Jag har lång erfarenhet av olika uppdrag inom social-och hälsovården bl.a. medlem eller ordförande i social-och hälsovårdsnämnden under 6 fullmäktigeperioder, direktionsmedlem i Åbolands sjukhus under åren 2009-2019 etc.

Namn: Merja Fredriksson
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Pargas, Korpo
Titel: Jur.kand, skattesakkunnig pens.
Tel: 040-522 1872
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Närservicen skall fungera bra i hela området. Alla har rätt att få god primärhälsovård nära sig och på sitt modersmål. Alla kommuner borde också i framtiden ha basservicen kvar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

De äldre har rätt att få service nära sitt hem och på sitt modersmål utan att behöva resa långa vägar till närmaste hälsocentral. Hemvården och olika boendeenheter borde fungera bra också på mindre orter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Skärgårdens specialförhållanden skall beaktas i planeringen. Långa avstånd måste beaktas i serviceutbudet. Digitaliseringen och distansmottagningar kan vara ett bra sätt att hjälpa de vårdbehövanden men fungerar inte i alla situationer. Därför behövs det närservice t.ex. i skärgården.

Läs mer i vårt valprogram ›