Malin Havila

147

"Alla har rätt till god vård på sitt eget modersmål också i framtiden. Det är viktigt att det finns kunnig personal inom social- och hälsovården. Vi skall erbjuda hjälp med låg tröskel och servicen skall vara smidig och nära."

Jag bor i Kardrag, till min familj hör min man och våra två barn (4 år och 1 år). Som mamma är familjefrågor nära hjärtat, men det som också är viktigt för mig är att alla skall må bra i vardagen. Jag jobbar som närvårdare på deltid och jobbar också aktivt i idrottsvärlden. Studerar för tillfället till fysioterapeut. Just nu sitter jag som ersättare i Borgå fullmäktige. I de kommande välfärdsområdena vill jag jobba för en jämlik och tillgänglig vård och därför hoppas jag att just du vill ge en röst till en representant för den yngre generationens beslutfattare.

Namn: Malin Havila
Födelseår: 1991
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Närvårdare

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vi måste satsa på de kommande generationernas välmående. Om ens en person som behöver vård inte får vård fungerar inte vårt system. Här behöver vi ökade satsningar speciellt på barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Jag vill att all vård ska utgå från individen och vara så lättillgänglig som möjligt. Både när det gäller psykiska och fysiska hälsoproblem ska förebyggande vård prioriteras, och välfärdsområdena ska ha ett tätt samarbete med kommunerna kring den. Satsningar på förebyggande vård betalar sig alltid tillbaka på lång sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Jag vill trygga specialvården också i framtiden. Specialsjuvården skall finnas tillräckligt nära och inte centraliserar till större städer.

Läs mer i vårt valprogram ›