Malin Havila

147

"Kaikilla on oikeus hyvään terveydenhuoltoon omalla äidinkielellään myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että löytyy riittävästi osaamista henkilökunnan keskuudessa sosiaali- ja terveysalalla. Meidän on tarjottava apua matalalla kynnyksellä ja palvelun tulee olla sujuvaa ja lähellä."

Asun Kardragissa, perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi lasta (4 v. ja 1 v.). Äitinä minulle on tärkeää perhekysymykset, mutta koen tärkeäksi myös, että kaikki voivat hyvin arjessaan. Työskentelen lähihoitajana osa-aikaisesti ja olen myös aktiivinen hyvinvointi- ja liikunta-alalla. Opiskelen tällä hetkellä fysioterapeutiksi. Tällä hetkellä olen varavaltuutettuna Porvoon valtuustossa. Tulevissa hyvinvointialueilla haluan työskennellä tasa-arvoisen hoidon puolesta ja siksi toivon, että juuri sinä haluat antaa äänesi henkilölle, joka edustaa nuorempaa ikäluokkaa.

Nimi: Malin Havila
Syntymävuosi: 1991
Alue: Itä-Uusimaa
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Lähihoitaja

Vaaliteemat

Lapset, nuoret ja perheet

Meidän täytyy panostaa tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Jos henkilö joka tarvitsee hoitoa, ei saa hoitoa, niin silloin meidän pelvelut ei toimi. Tällä alueella tarvitsemme panostusta etenkin lapsiin ja nuoriin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Haluan, että terveydenhuolto on jokaiselle yksilöllinen ja niin helposti saatavilla kuin mahdollista. Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon tulisi panostaa fyysisissä ja psyykkisissä terveysongelmissa ja hyvinvointialueet tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä tämän suhteen. Panostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon maksaa aina itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Erikoissairaanhoito

Haluan turvata erikoissairaanhoidon myös tulevaisuudessa. Erikoissairaanhoito tulee olla tarpeeksi lähellä, eikä keskitettynä suuriin kaupunkeihin. Jag vill trygga specialvården också i framtiden.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›