Lea Adolfsson

594

"Barn, vuxna och äldre har rätt till högklassig primärvård, samt specialvård inom rimlig tid eget modersmål. "

Jag är aktiv inom politiken i Raseborg. Jag har sålt mitt företags affärsverksamheten senaste vår och nu har jag mera tid och intresse för samhällsfrågor, speciellt i Raseborg. Västra Nylands välfärdsområde är stort område och det är mycket viktigt arbeta för att invånaren skall rösta i valet. Vi behöver ledamöter till den kommande välfärdsområden.

Namn: Lea Adolfsson
Födelseår: 1947
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Företagare
E-post: lea@adolfsson.net
Tel: +358405897949
www: https://www.adolfsson.net
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn och unga familjer behöver ofta mest hjälp och omsorg, Unga familjer har inrättat ett hem och barn är små, toppår när de är som bäst eller sämst. Barn är i behov av tidig barndomsutbildning och grundskolebarn måste ofta klara sig ensamma efter skolan. Vissa barn är helt vilsna och det är då skolarbetet börjar lida och uppmärksamheten försvinner. Störningen börjar med ett beteende som ofta leder till svårigheter senare i livet och utbildning. Stöd till unga familjer och barn i början av livet, då tillgång till assistans ska ges så snart som möjligt, inte om veckor. Barn är framtiden, de har liv i sin linda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldrevård och omsorgsboenden ska vara tillgängliga för alla. Bra vård och omsorg när den egna kraften inte räcker till. De äldre får inte sova i sängarna då det inte finns tillräckligt med vårdgivare. Hemtjänst för äldre bör ordnas så att hemtjänstpersonalen har mer än 5-10 minuter på sig. per kund kan ingen sköta sitt eget arbete och ingen äldre får vård, inte heller mat. Tjänster för äldre är verkligen sämre i Finland eftersom kommunerna saknar pengar och verksamhetsvillkor. Äldre och barn är i underläge i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärvården är mycket viktig, fungerar primärvården förhindrar den dyr specialistvård på förhand. Att inte få tillgång till primärvård leder ofta till att en person snart behöver dyr specialistvård. Vårdcentralernas resurser måste utökas och behandling ska finnas tillgänglig omedelbart, inte bara två veckor senare, som nu. Finland blir äldre och de äldre kommer att ha alla möjliga små åkommor som skulle kunna behandlas innan åkomman bara blir värre och behandlingen blir mycket dyrare. Vårdcentralerna behöver tillräckligt med läkare, sjuksköterskor och servicen måste fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›