Karin Cederlöf

613

Jurist, sakkunnig i miljöfrågor och grundläggande rättigheter. Fullmäktigeledamot för SFP i Esbo.

Mitt intresse för lokalpolitik väcktes då jag såg hur fel äldre kan behandlas i kommunalt beslutsfattande. Min mormor blev av med sin färdtjänst, dvs. lagstadgad taxiservice, i sin hemkommun i Västra Nyland år 2019. Vi inledde en kamp för att min mormor skulle få tillbaka servicen som hon behöver för att komma ut ur sin bostad och gå till butiken, gå på veteranmöten mm. Två år senare gav domstolen oss rätt: kommunen hade fattat fel beslut.

Jag vill jobba för att social- och hälsovården fungerar och är rättvis så att andra inte ska behöva genomgå en lika tung process.

Efter att jag blev invald i Esbo stadsfullmäktige i juni 2021 har jag bland annat drivit tryggande av service för äldre, lyft fram behovet att förbättra arbetsförhållandena för personalen vid hälsostationerna och att ge patienter kontinuitet i vården.

Jag vill fortsätta driva dessa frågor inom det nya välfärdsområdet. Som jurist ser jag det som centralt att social- och hälsovården är rättvis: alla ska få den vård de behöver inom rimlig tid.

Namn: Karin Cederlöf
Födelseår: 1994
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Jurist, fullmäktigeledamot
E-post: karin@karincederlof.fi
Tel: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Fungerande hälsocentraler

Ett av de största problemen inom vården är krisläget som råder på många hälsostationer. Det kan ta över två månader innan du får tid till en läkare, uppringningsservicen är enormt överbelastad och sjukdomar blir i värsta fall obehandlade.

I det nya välfärdsområdet måste vi satsa på att hälsocentralerna blir en mer attraktiv arbetsplats. Det behövs mera assisterande personal till hälsocentralerna så att läkarna och sjukskötarna får fokusera på vårdarbetet. Samtidigt måste patienten ges möjlighet att gå till en bekant läkare. Mer kontinuitet gör vården bättre och mer effektiv. Digitala tjänster borde införas i tidsbokningen, så att de som kan och vill kan boka tid till läkare via nätet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Psykiskt välmående unga

Grunden för välmående läggs tidigt i livet och det måste finnas hjälp nära till hands då det behövs. Unga upplever psykisk ohälsa och prestationsångest i aldrig tidigare skådad omfattning.

Vi har gått i rätt riktning i samhället att det inte längre är tabu att tala om psykisk ohälsa. Följande steg är att förbättra tillgången till psykisk vård och terapi. En konkret åtgärd är att utbilda flera psykoterapeuter och göra utbildningen avgiftsfri.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Trygg ålderdom och service för funktionshindrade

Äldre invånare ska kunna lita på att de beviljas den service de har rätt till. Tyvärr är det i dagsläget många äldre som tvingas köa alltför länge för att få plats på ett serviceboende.

Å andra sidan ska det också vara möjligt att bo hemma så länge man kan och vill. Det kräver att service såsom hemvård och färdtjänst, dvs. taxiservice, fungerar. I de här frågorna finns det mycket att förbättra.

Läs mer i vårt valprogram ›