Johanna Borg

257

"Med kunskap och omsorg för Österbotten"

Trebarnsmamma och sjukskötare som studerar vårdvetenskap på fritiden. Politiken är ett sätt för mig att bidra till och utveckla samhället och jag sitter min tredje mandatperiod i stadsfullmäktige, nu som ordförande. Dessutom är jag bland annat medlem i Österbottens förbunds styrelse och i fullmäktige samt styrelse för Kust- Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för alla bo och leva där man själv önskar. Livskraft i hela Österbotten kräver service på rimliga avstånd.

Namn: Johanna Borg
Födelseår: 1990
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Närpes
Titel: sjukskötare
E-post: johanna-borg@outlook.com
Tel: 0403556031
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vård och omsorg skall även i framtiden finnas på rimliga avstånd för den som är i behov av tjänsterna. Detta betyder i praktiken decentraliserad service som i större utsträckning än idag kan vara mobil där exempelvis tjänster som kan klassas som specialsjukvård erbjuds närmare patienterna. Stärkt förebyggande verksamhet med låga trösklar oavsett om det gäller psykosocial service, hälsovård eller andra tjänster leder till lägre kostnader och större välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vård och omsorg på båda nationalspråken är en styrka i Österbotten. Flerspråkighet en rikedom. Språkvariationerna måste dock tas i beaktande för att trygga god vård och omsorg. Ett vidsträckt välfärdsområde med sina lokala särdrag ställer krav på ordnandet och därför måste lokalkännedomen tas till vara och möjligheter till anpassning lokalt finnas för att trygga kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg från primärvård och socialvård till specialsjukvård. Vård och omsorg på det egna modersmålet bidrar till klient- och patientsäkerheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Genom att stärka vårdpersonalen och deras välmående stärker man även verksamheten. Möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll skall vara tillgängliga. Forskning och utveckling skall även utgå från det kliniska vårdarbetet. Påverkansmöjligheter skall finnas såväl för personalen som för befolkningen. Påverkansorgan såsom äldreråd, råd för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige samt råd för klientgrupper stärker organisationen.

Läs mer i vårt valprogram ›