Johanna Borg

257

"Tiedolla ja huolenpidolla Pohjanmaan hyväksi"

Olen kolmen lapsen äiti ja sairaanhoitaja, joka vapaa-aikana opiskelee hoitotiedettä. Osallistuminen politiikkaan on minun tapani olla osallisena ja kehittää yhteiskuntaa. Istun kolmatta kautta kaupunginvaltuustossa, tällä kaudella valtuuston puheenjohtajana. Olen myös Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen, sekä jäsen niin hallituksessa että valtuustossa Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymässä

Nimi: Johanna Borg
Syntymävuosi: 1990
Alue: Pohjanmaa
Kotipaikka: Närpiö
Titteli: sairaanhoitaja
Sähköposti: johanna-borg@outlook.com
Puhelinnumero: 0403556031
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hoito ja hoiva

Myös tulevaisuudessa hoitopalvelut kuuluvat olla tarjolla järkevien välimatkojen päässä niitä tarvitseville. Tämä tarkoittaa käytännössä, että palveluita voisi tarjota tätä päivää isomassa mittakaavassa eri paikoissa. Esimerkiksi niin että palvelut, jotka luokitellaan erityissairaanhoidoksi, voitaisiin tarjota lähempänä potilasta. Vahva ennaltaehkäisevä toiminta, joka on helposti saatavilla, alentaa kustannuksia ja lisää hyvinvointia, oli kyse sitten kyse psykososiaalisesta palvelusta, terveydenhuollosta tai muista palveluista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Terveydenhuoltoa tarjotaan molemmilla kansalliskielillä, se Pohjanmaan vahvuus. Monikielisyys on rikkaus. Eri kielet on otettava huomioon, jotta hoito ja terveydenhuolto on hyvää. Laaja hyvinvointialue, paikallisilla eroilla, asettaa erilaiset vaatimukset hoidon järjestämiselle. Sen takia on käytettävä paikallistietämystä ja palveluita voitava sopeuttaa paikallisesti. Kun näin toimitaan, varmistetaan korkealaatuiset ja helposti saatavilla olevat palvelut, niin terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden kuin erikoisterveydenhuollon osalta. Terveys- ja sosiaalipalvelut omalla äidinkielellä edistää potilasturvallisuutta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Kun hoitohenkilökunnan osaamista tuetaan ja hyvinvointia vahvistetaan, vahvistetaan myös koko toimintaa. On oltava mahdollista kehittyä ammatissaan. Myös kliininen hoitotyö kuuluu olla tutkimuksen ja kehityksen lähtökohtana. Niin henkilökunnalla kuin väestöllä tulee olla mahdollisuudet vaikuttaa. Vaikuttamisryhmät, esim vanhusneuvosto, vammaisneuvosto tai nuorisovaltuusto, vahvistavat organisaatiota.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›