Johan Lassus

642

"Pålitligt vårdproffs - Luotettava terveydenhuollon asiantuntija"

Kardiolog med 20 års erfarenhet inom specialsjukvården med ett hjärta som bultar för en fungerande primärhälsovård. Bor i Esbo, men mitt arbetsfält omspänner redan i dagsläget hela Västra Nyland. Tvåspråkighet och vård på eget modersmål är ett ledmotiv och något som jag aktivt jobbat för redan i flera år. Besitter kunskap både gällande vårdens praktiska arbete och hur det organiseras.

Namn: Johan Lassus
Födelseår: 1974
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Docent, Överläkare

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

I Finland har vi en utomordentlig specialsjukvård, med hög nivå på kunnandet. Jag vill arbeta för en mer ändamålsenlig användning av de tillgängliga resurserna, så att eventuellt dubbelarbete försvinner och patienterna inte bollas mellan olika specialiteter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Prinärvården är grundpelaren i en fungerande hälso- och sjukvård. Målsättningen med hela Sote-reformen är att primärvården skall fungera bättre. Och för det behövs mer resurser. Om det inte finns mer pengar att tillgå, så blir utmaningen att bestämma hur omfördelningen av befintliga resurser skall se ut så att målsättningen uppfylls.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

De äldres behov är individuella, och det bör finnas mekanismer som är tillräckligt flexibla för att tillgodose både behovet av vård och omsorg i olika livsskeden. Brister i det ena leder till kraftigt ökat behov av det andra, vilket förutom att det är belastande för den äldre även är icke ändamålsenlig användning av resurser. En tillräcklig insats i första skedet upprätthåller den äldres funktionsförmåga och hälsa, till individens och samhällets fördel.

Läs mer i vårt valprogram ›