Heidi Seppälä

666

"När man behöver mer än en politiker "

Jag är känd som en aktiv, medryckande och kunnig politiker, medarbetare och kommuninvånare. Jag är dock mycket mer än bara en politiker. Jag är en mamma i en tvåspråkig ombildad familj med ett ADD-barn. Jag känner och vet familjens vardag och utmaningar, speciellt i familjer där det finns behov av särskilt stöd. Jag vet att förebyggande åtgärder och snabb hjälp är kärnan i allt. Hjälp ska finnas tillgänglig när det behövs och ges till hela familjen. Dessutom har jag äldre föräldrar och jag har fått se och uppleva vardagen på ett vårdhem för mor- och farföräldrar, samt de utmaningar vi har inom hemvården. Livet är till stor del vardag. Jag vill ta fasta på tidens utmaningar och fokusera på att leda med kunskap, men samtidigt göra det framför allt genom att, följa hjärtats värderingar.

Namn: Heidi Seppälä
Födelseår: 1982
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Vichtis
Titel: Kunderalationschef
E-post: heidi.susanna.seppala@gmail.com
Tel: 0503615720
www: https://www.heidiseppala.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor