Fredrik Waselius

685

"Jag är din kandidat!"

Jag är en 43-årig fyrabarnsfar som till mitt yrke utövar musik i olika former, både som musiker och lärare. Jag har varit verksam inom kommunalpolitiken i 20 år som fullmäktigeledamot, nämndemedlem, -ordförande och stadsstyrelseledamot. Jag är väl medveten om det stora arbete som skall genomföras av välfärdsområdesfullmäktige med en början i mars 2022 och hur snabbt det skall göras. Detta innebär en väldig arbetsbörda där jag vet att min erfarenhet är en tillgång och min ihärdighet och flitighet kommer väl till pass.

Jag vill att vården i vårt land är bra och tillgänglig och att vi fortsätter bygga och utveckla vårt välfärdssamhälle. Våra barn och unga är särskilt viktiga och jag upplever starkt att vi måste ta hand om dem bättre och t.ex. på psykvårdssidan är läget inte bra. Barn och unga är vår framtid och de får inte ens rösta men valresultat påverkar i längden dem mest.

Jag är gift, har fyra barn och en Jack Russel terrier.


Namn: Fredrik Waselius
Födelseår: 1978
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Grankulla
Titel: musiker, lärare

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är oerhört viktigt att den service familjer behöver, så som moderskaps-, barn- och familjerådgivning, finns nära, lättillgängligt och att man får hjälp tillräckligt snabbt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

De ungas välmående bl.a. då det gäller psykiskt välmående, fysiskt välmående och missbrukarvård är ett otroligt viktigt tyngdpunktsområde som skall inkludera föräldrar och hela samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›