Eva Helle

626

När en familjemedlem, oberoende ung eller gammal, insjuknar eller blir handikappad så att hen behöver ständig vård, rubbas hela familjens liv och vardag.

Min man insjuknade i MS (Multiple sclerosis) för 12 år. An efter sjukdomen utvecklades krävdes allt mer hjälp i helt vanliga rutiner. I mer än 6 år skötte jag min man på heltid utan ekonomiskt understöd från kommunen. Slutligen blev jag officiellt min mans närståendevårdare. 
En närståendevårdares roll är mångsidig. Hen älskar och bryr sig, stöder både det psykiska och det fysiska välmåendet, sköter den vårdades ärenden, fungerar som chaufför, ser till givandet av mediciner och utför de dagliga rutinerna vad gäller hygien och mat.

Närståendevårdaren möter en djungel av byråkrati och ofta är det svårt att få hjälp från kommunen. I värsta fall bollas närståendevårdaren från person till
person, vilket är slitsamt och tidskrävande. Närståendevårdarens uppgift är tung
samtidigt som den är värdefull eftersom den gör det möjligt för den vårdade att kunna bo hemma.

Jag vill vara med och jobba för att närståendevårdaren och den vårdade ska bli hörda och att systemet ska bli medmänskligt där individen tas bättre i beaktande.

Namn: Eva Helle
Födelseår: 1945
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Pensionär, närståendevårdare