Christoffer "Toffe" Hällfors

150

"Bra vård för alla östnylänningar"

Jag är 35 år gammal politices magister som bor i Sibbo. med fru, dotter och hund. Jag är en östnylänning i hjärta och själ. Född och uppvuxen i Lappträsk och flyttat till Sibbo år 2020. Jag har varit föreningsaktiv och samhälleligt aktiv hela mitt liv. Jag har varit över 10 år med i kommunalpolitik och har studerat offentlig förvaltning som långt biämne. Jag har en bra förmåga att förstå förvaltning och utveckla samt förbättra.

Namn: Christoffer "Toffe" Hällfors
Födelseår: 1986
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Analytiker, Politices magister
E-post: toffe@toffe.fi
Tel: 0405610970
www: https://www.toffe.fi

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Då vi har en ung dotter som är just över 1 år gammal så är det naturligt att barn, unga och familjer är nära hjärtat. Dessutom så råkar många av mina vänner och bekanta också ha små barn. Därmed så vet jag själv hurdana tjänster som behövs för familjer och småbarn. De tjänster vi har på vissa ställen i Östra Nyland är idag på hög nivå och vi ska se till att de är så i fortsättningen också på alla ställen i Östra Nyland. Tjänster från socialvården såsom rådgivningen och familjerådgivningen är mycket viktiga och ska finnas också i fortsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården är den hälsovård som också ska vara den förebyggande vården. Speciellt ska den förebygga så att allvarliga sjukdomar hittas i rätt skede så de kan skötas och botas. Samtidigt är det här som devisen rätt vård i rätt tid kan spara både resurser men också liv. Vi måste klara av att producera en högklassig primärhälsovård nära människan, du och jag, överallt i Östra Nyland.

Det viktigaste som jag ser det är att utveckla servicen. Det finns i dagens läge möjligheter att digitalt ta emot och vårda patienter. Det är ett viktigt steg för att du inte ska behöva röra på dig när du är sjuk utan läkaren kan "besöka" dig hemma genom tekniken. Detta ska förstås användas endast till såna som är bekväma med tekniken. Vården ska passa patienten. Ifall du inte är bekväm med tekniken så är det mer stress att göra det denna väg. En annan intressant utveckling är rörliga mottagningsrum, som borde utvecklas mer. Det handlar t.ex. om en bil som kan komma till din hemby närmare invånare och samtidigt göra vissa lättare vårdingrepp samt vårbedömningar. Vården ska finnas nära dig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningstjänsterna, alltså brandkårerna och ambulanserna, är en mycket viktig del av social- och hälsovårdsreformen som lite vill falla i skymundan. I Östra Nyland är räddningstjänsterna speciellt viktiga då vi har raffinaderiet vid Sköldvik i Borgå men också kärnkraftverket vid Hästholmen i Lovisa, dessa är ställen där det kan ske storolyckor. Utöver dessa risker så har vi dessutom riksväg 6 och riksväg 7 som löper igenom området. Det är viktigt att räddningstjänsterna gör ett förebyggande arbete för storolyckor och har en beredskap att sköta om ifall en olycka är framme.

Räddningstjänsterna har till uppgift att förebygga olyckor, upprätthålla beredskap samt vid behov sköta släcknings- och räddningsuppdrag. Med räddningstjänsterna så är det ändå lite så att man hoppas att man inte ska behöva dom, och ifall man behöver dom så ska de vara snabbt på plats. Därför är det viktigt att räddningstjänsterna även i framtiden har bra med resurser och kan upprätthålla beredskapen att snabbt komma på plats i hela området Östra Nyland. Det ska finnas brandkårer, avtalsbrandkårer och ambulanser så hjälpen finns tillhands när den behövs över hela Östra Nyland. Vi ska även se till att vi i framtiden också har frivilliga brandkårister som kompletterar där det behövs. Det är viktigt att brandstationerna i området är i gott skick och ändamålsenliga.

Läs mer i vårt valprogram ›