Berndt Gottberg

620

"Effektiv vård också i de små kommunerna."

Agronom, yrkesguide, aktiv i presentationen av Porkalaområdes historia på museet Degerby Igor. Medförfattare bland annat till böckerna Porkkala-Udd, Före, under, efter Parentesen, Visit Porkkala-Udd, historiker om Ingå och Kyrkslätts krigsveteraner, Främlingar i eget land. Numera också guide i Lojo och Helsingfors. Har under många år kört skjutsar för åldringar och handikappade. Deltog i översättningen till svenska av Pyynikkiversionen av Okänd soldat.

Namn: Berndt Gottberg
Födelseår: 1949
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Sjundeå
Titel: agronom
E-post: berndt.gottberg@gmail.com
Tel: 0400 528598

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vård och omsorg har givetvis högsta prioritet och den är viktig också i de små kommunerna som nu äntligenska lära sig att samarbeta. Sjundeå och Ingå är ett viktigt exempel och om jag fick bestämma skulle de här kommunerna tillsammans med de övriga i vårt område snabbt gå in för att ta över Sjundeå bads fastighet och göra den till ett omsorgscentrum både för den generation som byggt upp vårt samhälle och för alla andra åldersgrupper. Här kunde också boende-enheter inrättas, inte minst för demensvården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Här gäller samma åsikt som i föregående motivering, Sjundeå bads fastighet omfattar fysioterapiutrymmen, simhall mm. Dessutom generöst med plats för utomhusaktiviteter

Läs mer i vårt valprogram ›