Annette Forsblom

142

""så länge det finns liv, finns det hopp" " niin kauan kuin on elämää, on toivoa" " as long as there's life, there's hope" "

Hej, jag heter Annette Forsblom 64 år, jag är vårdare av utvecklingshämmade, artesan och pensionär. Har man och tre vuxna barn och tre barnbarn. Jag är infödd Borgåbo och bosatt i Illby. Började min yrkeskarriär som vårdare på Kårkulla centralanstalt 1979, där jobbade jag på en pedagogisk avdelning. Efterhand jobbade jag på elevhem, träningsskola, arbetscentral, andra stadiets förberedande utbildning för Optima på Prakticum och för Keskuspuiston ammattiopiston Porvoon toimipaikka som upprätthålls av Invalidstiftelsen. 2012 jobbade jag inom småbarnspedagogiken i Borgå. Från 2013 - 2017 i Helsingfors inom småbarnspedagogik, för att tillslut jobba innom skolvärlden i Borgå. Blev pensionär i nov. 2020. Mina intressen är barn, natur och djur. Har också sytt lapptäcken och deltar i föreningslivet. Är ordf. för Illby Uf. r. f., ordf. för sfp i östra Borgå r. f. , vice. ordf. Postbackens garantiförening, förtroendevald inom Borgå kyrkliga samfällighet och sekr. för Illby-Grankulla väglag. Blev invald i Kårkullas fullmäktige nu 2021, och ersättare i bildningsnämndens svenska sektion i Borgå. Vice ordf. i Borgå kvinnoförbund.
Dethär är kort om mig. Tack för er uppmärksamhet! :)

Namn: Annette Forsblom
Födelseår: 1957
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: vårdare av UH, artesan och pensionär
E-post: annette.forsblom@pp.inet.fi
Tel: 0408139194
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Jag valde barn, unga och familjer för att deras välmående är en viktig fråga för mig och de behöver mycket stöd i dagens samhälle för att må bra.
Social - och hälsovården samt räddningstjänsten berör oss alla i samhället, stora som små.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Funktionshindrade behöver bevakare inom social-och hälsovården. Det är ett specialområde som behöver kunniga bevakare som känner till omsorgen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Innom vård och omsorg är kvalitén viktig, här gäller det att upprätthålla personalens kunnighet.
Den förebyggande vården är mycket viktig på individ och samhällsnivå.

Läs mer i vårt valprogram ›