Anna Korhonen

639

"Vård- och räddningstjänster nära dig, på det sätt du behöver dem"

Jag är statsvetare till utbildningen och jag har en bred arbetserfarenhet. Jag jobbar nu som sakkunnig på statsrådets kansli. Jag har också en egen firma.

Jag bor i Esbo tillsammans med min man och vår familjs tre tvåspråkiga barn.

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Jag är aktiv i SFP:s lokalförening i Köklax i Esbo. Jag är också ledamot i kulturnämnden i Esbo.

Jag ställer upp i detta val för att för att få vara med och skapa något nytt, för att få bidra till att social- och hälsovården och räddningstjänsterna fungerar ännu bättre inte minst på våra nationalspråk, och för att få vara med och bidra till att vi har en god närservice inom hela Västra Nylands välfärdsområde.

Namn: Anna Korhonen
Födelseår: 1977
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Sakkunnig, pol.mag.
E-post: athe.korhonen@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barnfamiljer ska ha nära till rådgivningstjänster. Skolhälsovårds- och psykolog-/kuratorstjänster måste vara tillräckliga och lättillgängliga för de unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

All vård och omsorg medborgarna får måste kunna erbjudas på svenska och finska. I frågor som gäller hälsan är det av största vikt att kommunikationen fungerar utan problem. Fungerande kommunikation är en förutsättning för en trygg vård och omsorg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Fungerande räddningstjänster kräver tillräckligt med personal. I frågor som gäller räddning är det avgörande att kunna göra sig förstådd och därför måste det finnas tillräckligt med kompetent personal som till fullo också behärskar svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›