Anna Korhonen

639

"Hoito- ja pelastuspalvelut lähellä sinua, tarpeittesi mukaan"

Olen valtiotieteilijä monipuolisella ja laajalla työkokemuksella. Tällä hetkellä toimin asiantuntijana valtioneuvoston kansliassa, jonka lisäksi minulla on oma yritys.

Asun Espoossa ja kaksikieliseen perheeseeni kuuluvat mieheni ja kolme lasta.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä. Olen aktiivinen paikallisessa RKP:n yhdistyksessä Espoon Kauklahdessa. Olen myös kulttuurilautakunnan jäsen Espoossa.

Asetun ehdokkaaksi tässä vaalissa koska haluan olla mukana luomassa uutta. Haluan, että sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuspalvelut toimivat yhä paremmin etenkin kansalliskielillämme, ja että saan olla mukana myötävaikuttamassa siihen, että meillä on hyvät lähipalvelut koko Länsi-Uudenmaan alueella.

Nimi: Anna Korhonen
Syntymävuosi: 1977
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Asiantuntija, VTM
Sähköposti: athe.korhonen@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Lapset, nuoret ja perheet

Lapsiperheiden neuvolapalvelut on tarjottava lähipalveluina. Kouluterveydenhuolto- ja psykologi-/kurattoripalveluiden on oltava riittävät ja helposti saavutettavissa nuorille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hoito ja hoiva

Kaiken hoidon ja hoivan on saatava suomeksi ja ruotsiksi. Terveyskysymyksissä on ensiarvoisen tärkeää, että kommunikaatio toimii kitkattomasti. Toimiva kommuikaatio on edellytys turvalliselle hoivalle ja hoidolle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Pelastuspalvelut

Toimivat pelastuspalvelut vaatii riittävästi henkilökuntaa. Pelastuskysymyksissä on ratkaisevaa, että voit ilmaista itseäsi ja siten on löydyttävä riittävästi osaavaa henkilökuntaa, joka pystyy tarjoamaan pelastuspalveluita sujuvasti kansalliskielillämme.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›