Anita Westerholm

687

"För ett välmående, välfungerande och jämställt välfärdsområde där invånarna trivs och mår bra och där rätt service ges i rätt tid på både svenska och finska, det på skäligt avstånd. "

Jag är med i politiken för att jag vill se ett mera välmående, hållbart och jämställt samhälle där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg. Jag vill vara med och arbeta ihärdigt för ett välmående, välfungerande och jämställt välfärdsområde där invånarna trivs och mår bra och där rätt service ges i rätt tid på både svenska och finska, det på skäligt avstånd.

Jag heter Anita Westerholm och är en hängiven, positiv och tålmodig juridik- och ekonomistuderande som gärna tar ansvar och vill vara med och föra samhället framåt. För tillfället fylls min tid med en hel del politik, jag är fullmäktigeledamot och stadsstyrelseordförande i Raseborg och har glädjen att vara ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Då jag inte sysselsätter mig med politik eller studerar umgås jag gärna med mina nära och kära samt motionerar.

Som förtroendevald har jag insett att det har skillnad vem som är beslutsfattare och jag vet att de värderingar, erfarenheter och tankar jag har behövs i beslutsfattandet. Vi behöver personer med sunda värderingar, stort kunskapsintresse, stark samarbetsvilja och entusiasm i beslutsfattandet. Jag tror på att goda beslut fattas baserat på fakta och genom gott samarbete, ärliga och öppna diskussioner samt modigt, innovativt tänkande. Viktiga ledord för mig är jämställdhet, jämlikhet, trygghet, välmående, delaktighet och rättvisa.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig med frågor eller om du vill dela dina tankar och idéer med mig!

Varma hälsningar,
Anita

Namn: Anita Westerholm
Födelseår: 1995
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Stadsstyrelseordförande, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, juridik- och ekonomistuderande
E-post: anita@anitawesterholm.fi
Tel: +358440557565
www: https://www.anitawesterholm.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor