Anders Nyberg

9

"Hårda tag för mjuka värden."

Jag är en mysig 60-åring med väl vässta politiska kunskaper. Jag har en obotlig och framskridande synskada. För tillfället är jag ordförande i Soites handikappråd. I mitt arbetsliv var jag inom Silja Line och personalförvaltningen. Jag har en bred och accepterande samhällssyn och jag har förmåga att ställa saker i viktighetsordning. Viktighetsordningen för var och en enskild människa, alltså. Jag ser goda möjligheter för att den reform av social- och hälsovårdsförvaltningen skall leda till en friskare och mera välmående befolkning. Den vård- och medicinskasakkunskapen som finns flyttar ingenstans, men kommunernas möjlighet till långsiktig ekonomisk planering förbättras. Förebyggande åtgärder, rehabilitering och attityder ar sådant som alltid kan bli bättre.

Namn: Anders Nyberg
Födelseår: 1961
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: pensionär
E-post: anderny@hotmail.com
Tel: 045-1601246

Viktiga politiska frågor

Socialvården

För samhället är det viktigt att sköta förebyggande arbete. Befolkningens medellivslängd ökar och kärnfamiljer/byagemenskap är inte längre alltid ett kitt i vardagen. Mentalvården bör snabbt kunna erbjuda tillräcklig hjälp, ofta redan i skolåldern. Rehabilitering för arbetslivet stärker människors känsla av välbefinnande . alla bör få känna sig viktiga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Inom familjen planteras det fortsatta livet. En god fostran är en stadig grund för acceptans och framåtanda. Altruism är ett honnörsord. Människan behöver mat, värme och trygghet, saker som familjen kan och skall ge. Olika samhällsinstitutioner har den sakkunskap som behövs och den kunskapen skall alla få del av.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

En smidig primärhälsovård löser många problem, som olösta kan leda till en dyr sjukhusvård. Låg tröskel och bekvämt avstånd är ledstjärnan för primärhälsovården.

Läs mer i vårt valprogram ›