Henrik Wickström

688

"Järkeä. Rohkeutta. Sydäntä. Kaikkien länsi-uusimaalaisten puolesta!"

Nimeni on Henrik Wickström ja olen 27-vuotias kuntapäättäjä Inkoosta. Toimin tällä hetkellä omassa kotikunnassani kunnanvaltuutettuna sekä kunnanhallituksen puheenjohtajana. Toimin myös RKP:n varapuheenjohtajana ja vaikutan näin ollen puolueen puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa. Olen myös Helsingin - ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUS:in, hallituksen jäsen.

Olen nyt töissä Suomen Yrittäjissä elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Olen kuitenkin siinä määrin sitoutunut politiikkaan, että olen sen vuoksi hakeutunut sellaisiin töihin, jotka myös ajallisesti mahdollistavat poliittisen vaikuttamisen.

Minulle politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat kutsumus. Olen ollut koko aikuisikäni mukana kunnallispolitiikassa omassa rakkaassa kotikunnassani Inkoossa. Minulle on kasvanut eri tehtävien kautta kattava verkosto, mikä on tärkeä vaikuttamisen näkökulmasta. Minulle yhteistyö on tärkeää myös poliittisesta näkökulmasta ja olenkin panostanut poliittisen yhteistyön vahvistamiseen niissä organisaatioissa, joissa olen vaikuttanut.

Vapaa-aikani vietän pitkälti urheilun, ystävien tapaamisen sekä matkustamisen merkeissä. En toki saa unohtaa mainita teatteriharrastustani, joka on kulkenut mukanani koko nuoruuteni. Olen kulttuurin ‘’suursyömäri’’ ja olenkin tämän vuoksi suhteellisen tuttu näky monessa kulttuuritapahtumassa Länsi-Uudellamaalla.

Tammikuun 2022 aluevaaleissa olen ehdolla RKP:n riveissä. Minä toivon saavani tehdä töitä jatkossa aluevaltuutettuna Länsi-Uudellamaalla. Minulle on tärkeää, että jokaiselle Länsi-Uudenmaan asukkaalle tarjotaan yhdenvertaiset sote-palvelut molemmilla kotimaisilla, suomeksi ja ruotsiksi.

Nimi: Henrik Wickström
Syntymävuosi: 1994
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Inkoo
Titteli: Valtiotieteiden maisteri, Elinkeinopolitiikan asiantuntija, RKP:n varapuheenjohtaja
Sähköposti: henrik.wickstrom@sfp.fi
Puhelinnumero: 0445553885
www: https://www.henrikwickstrom.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hoito ja hoiva

Laadukkaat lähipalvelut ovat meille kaikille tärkeitä. Minä haluan, että sinä jatkossakin voit hakea apua oman kotikuntasi terveyskeskuksesta. Suomen väestö ikääntyy ja sama trendi näkyy myös meillä Länsi-Uudellamaalla. Se asettaa haasteita palvelun järjestäjille eli alueelle.

On tärkeää, että me juuri panostamme siihen, että ihmiset hakeutuvat lähipalveluiden pariin mahdollisimman ajoissa. Siitä syystä palveluita ei saa keskittää liikaa. Tämä on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Meidän tulee välttää ihmisten pompottelua. Palvelut tulee saada yhden luukun periaatteella.


Minä haluan edistää seuraavia palveluita:


-Jokaisessa Länsi-Uudenmaan kunnassa tulee olla oma terveys- tai sote-keskus, jossa peruspalvelut ovat saatavilla. Alueen asukkaat saavat hakeutua hoitoon alueen kaikkiin keskuksiin.

-Meidän tulee varmistaa se, että palvelut järjestetään yhdenvertaisesti molemmilla kotimaisilla, suomeksi ja ruotsiksi.

-Hoitotakuun tulee toteutua. Perusterveydenhuollossa vastaanotolle tulee päästä seitsemän vuorokauden sisällä.

-Alueen tulee aktiivisesti edistää elävää kaksikielisyyttä. Länsi-Uudellamaalla on valtakunnallinen erityistehtävä ruotsinkielisten palveluiden kehittämisessä. Tähän työhön on panostettava.

-Digitaaliseet ja liikkuvat palvelut täydentävät fyysistä vastaanottopalveluita.

-Raaseporin, Lohjan ja Jorvin sairaalat ovat tärkeitä koko alueelle. Lohjan ja Raaseporin sairaaloita tulee kehittää siten, että ne voivat tukea laajemminkin alueen asukkaita.

-Alueen ja HUSin välillä tulee saada toimiva yhteistyö.

-Yritykset ja yhdistykset tulee ottaa aktiivisesti mukaan tukemaan palveluiden järjestämistä. Tästä syystä palvelusetelit on hyvä ottaa käyttöön. Leveitä hartioita ei saada ilman yrityksiä ja yhdistyksiä.

-Hankintoja tulee pilkkoa siten, että myös pienet yritykset voivat osallistua hankintoihin.

-Meidän tulee varmistaa nopea hoitoonpääsy. Sen vuoksi on tärkeää, että meillä on tarpeeksi ensihoitoyksiköitä ympäri koko aluetta.

-Hyvinvointialueen talouden tulee olla kestävällä pohjalla. Tärkeää on se, ettei kokonaisveroaste enää tässä maassa nouse.

-Kestävä kehitys ja tasa-arvo tulee näkyä kokonaisvaltaisesti alueen päätöksenteossa.

-Alueen asukkaat tulee ottaa mukaan päätöksentekoon mm. vaikuttamistoimielinten avulla.

-Hoitajavaje on yksi isoimmista haasteistamme. Alueen tulee juuri siksi panostaa henkilöstöpolitiikkaan. Henkilökunta tulee osallistaa aktiivisesti työkulttuurin luomiseen.

-Henkilökunnalle on tarjottava hyvät mahdollisuudet joustoihin omassa työssään.

-Henkilökunnan työturvallisuudesta tulee pitää aktiivisesti huolta. Meidän tulee myös muistaa ylläpitää VPK-toimintaa, joka on tärkeä osa pelastustoimintaa alueella.

-Me emme saa hyväksyä häirintää tai työpaikkakiusaamista. Näihin on puututtava matalalla kynnyksellä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Lapstet ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Sen vuoksi on tärkeää, että me voimme turvata parhaimman mahdollisimman hoivan lapsille ja nuorille, jotta he saavat parhaimman mahdollisimman alun elämälleen.

Minä haluan edistää seuraavia asioita:

-Neuvolapalvelut ovat tärkeä lähipalvelu ja niiden tulee edelleen omasta kotikunnastasi. Minä toivon, että perhepalvelut jalkautuvat enemmän, siten että voimme paremmin tukea lapsiperheiden arkea.

-Tukea tarvitseville lapsiperheille voidaan myöntää kotipalvelua

-Synnytysosastoja alueellamme ei saa lakkauttaa.

-Meidän tulee sitoutua alueena lapsi-ja perheystävällisyyten ja huomioida se kaikessa

-Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tulee aidosti olla osa koulujen arkea. Meidän tulee mielestäni asettaa hyvinvointialueella selkeä tavoite sille, että jokaista kuraattoria ja koulupsykologia kohti on enintään 500 oppilasta.

-Päihdehuollon tulee toimia ja siihen on panostettava. Meidän tulee huomioida palveluissa myös lähiomaiset.

-Nuorille on tarjolla matalan kynnyksen vastaanottoja siellä, missä he liikkuvat ja että he tarvittaessa pääsevät vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.

-Seitsemän päivän hoitotakuun tulee myös onnistua mielenterveyspalveluissa.

-Meidän tulee huolehtia siitä, että mielenterveyspalveluista tulee oleellinen osa perusterveydenhuoltoa.

-Mielenterveyspalvelut tulee saada omalla äidinkielellään.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Minä uskon, että moni ikäihminen on huolissaan siitä, miten sote-uudistus vaikuttaa palveluihin. Kun väestö ikääntyy, on meidän mielestäni panostettava vahvemmin vanhustenhuollon kehittämiseen. Meidän tulee miettiä, miten me voimme jo varhaisessa vaiheessa tukea ikäihmisiä arjessa. On tärkeää, että kotihoito toimii ja mahdollistaa asumisen kotona mahdollisimman kauan. Meidän tulee edistää aktivoivaa toimintaa ikäihmisille sekä mahdollisuutta yhdessäoloon, jotka vaikuttavat positiivisesti ikäihmisten mielenterveyteen.

Samalla meidän on tarjottava monipuolisia sekä yhteisöllisyyttä tukevia asumisratkaisuja. Kukaan ei saa jäädä ikäihmisenä yksin.

Minä haluan edistää seuraavia asioita:

-Jokaiselle ikäihmiselle on tarjottava arvokas vanhuus. Meidän tulee huolehtia siitä, että hoitajilla on aidosti aikaa kohdata ikäihmiset niin kotihoidossa kuin palveluasumisessakin.

-Jokaisessa kunnassa on löydyttävä palvelutaloasumista ikäihmisille.

-Senioreille luodaan omalääkäri- ja omasairaanhoitajajärjestelmä, koska mahdollisuus käydä samalla tutulla lääkärillä luo turvallisuutta.

-Tehostaa muistisairauksien varhaista diagnosointia.

-Kaikissa kunnissa tehdään ennakoivia kohdennettuja kotikäyntejä.

-Turvata kotona annettava hoito siten, että ikäihmiset saavat korkealaatuisia tukipalveluja oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa.

-Kaikille ikääntyneille on tarjolla turvallisia asumispalveluja sitten, kun he eivät enää kykene asumaan omassa kodissaan.

-Kehittää omaishoitajien tukipalveluja niin, että hyvinvointialueilla on velvoite tarjota intervallihoitoa omaishoitajien työn helpottamiseksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›