Veronica Helanen

205

"Vi behöver fungerande social- och hälsovård till alla, oberoende av var man bor och oberoende av ens inkomster."

Jag kandiderar i välfärdsområdesvalet för att jag vill att alla ska få god vård och omsorg, oberoende av var man bor och oberoende av ens inkomster.

Namn: Veronica Helanen
Födelseår: 2000
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Hemort: Uleåborg
Titel: Studerande
Medlem i :