Tommy Häyrynen

325

"Nära Dig"

Jag är 53 år Medikalvaktmästare-Ambulansförare från Kuopio.

Namn: Tommy Häyrynen
Födelseår: 1968
Välfärdsområde: Norra Savolax
Hemort: Kuopio
Titel: Medikalvaktmästare-Ambulansförare
E-post: hayrynentommy@gmail.com
Tel: 0505274220

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

För mig är en högklassig äldreomsorg viktig. Jag vill att de som har byggt Finland efter kriget skall få en trygg ålderdom, genom att erbjuda dem god äldreomsorg.

Läs mer i vårt valprogram ›