Tomi Honkanen

479

"Den bästa och tryggaste vardagen för barn, unga och familjer ska finnas i Päijänne-Tavastland!"

Jag är en familjefar från Kaukkari i Lahtis med hustru och två vuxna söner som studerar handelsvetenskap. Hela familjen är motionsentusiaster. Själv älskar jag särskilt fotboll och gå på jumpa.

Min arbetshistoria består av en mångsidig erfarenhet av företagslivet, skolvärlden och barnskyddet.

På fritiden sysslar jag också med specialfotboll (barn och unga med särskilda behov) och sitter i handikapprådet i Lahtis.

Jag vet alltså av erfarenhet varför vi måste garantera tillräckliga resurser för familjearbetet.

Det är lika viktigt att garantera fungerande hälsovårdstjänster i hela landskapet. Avstånden i primärhälsovården ska inte vara långa. Tillräckligt många hälsostationer måste finnas och även hälsobussar ska användas för att säkerställa vården.

Utvecklandet av Päijänne-Tavastland ligger nära mitt hjärta. Jag vill använda min erfarenhet för Dig.

Namn: Tomi Honkanen
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Päijänne-Tavastland
Hemort: Lahtis
Titel: Lösningsexpert
Tel: 0400843834

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barnfamiljer och unga måste få stöd i ett tillräckligt tidigt skede. Där ingår också missbrukarvården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Den andra viktiga grundstommen i välmåendet. Primärhälsovården måste finnas tillräckligt nära. Både hälsostationer och hälsobussar kan användas.

Läs mer i vårt valprogram ›