Tina Väyrynen

193

"Rättvis social och hälsovård i livets alla skeden nära dig på ditt modersmål."

Jag är en mamma och farmor. Jag har 6 vuxna barn och ett barnbarn. Jag är Närvårdare och jobbar på ett servicehem och i hemtjänsten. Jag tycker om att umgås med människor och att lära mig nya saker. Jag är en mycket lugn och flexibel typ som kommer överens med de flesta. Jag gillar att läsa, simma och dansa. Det jag inte gillar är orättvisor och att inte själv kunna påverka sin situation.

Namn: Tina Väyrynen
Födelseår: 1968
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Närvårdare
E-post: tina.vayrynen@windowslive.com
Tel: 0417080240
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Jag vill alla ska ha rätt att välja hur man vill bo sedan när man blir äldre. Att vill man ha hemvård, bo på servicehem eller något annat alternativ. Jag vill att alla ska ha rätt till en meningsfull tillvar Jag vill att de äldre inte ska behöva välja mellan att gå till läkaren, köpa mat, köpa mediciner eller få dusch eller städhjälp. Allas grundbehov måste tryggas, oberoende av ekonomisk status

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Alla har rätt till ett bra självständigt liv. Jag vill att alla har rätt att få den vård de behöver på sitt modersmål. Jag vill att de ska finnas kunnig personal som kan hjälpa dem med specialbehov så att de kan leva sina liv så självständigt och enligt egna önskemål som det är möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Jag vill att man redan från födelsen av barnet tar hand om familjen och dess välbefinnande och sedan följer upp barnets fysiska och psykiska hälsa ända från småbarnstiden tills hen är vuxen. Jag vill också att par och familjer snabbare får hjälp redan vid små problem så att de går att lösa så långt det är möjligt inom familjen.

Läs mer i vårt valprogram ›