Sven Holmberg

631

"VÅRD,OMSORG,TRYGGHET nära DIG"

Jag är en pensionerad fortsatt delvist aktiv byggmästare från Snappertuna. Har hela mitt vuxna liv deltagit, via politiken och föreningslivet, i byggandet av vårt samhälle. Har en snart 40-årig erfarenhet från fullmäktigearbetet och i ett flertal interkommunala uppdrag

Namn: Sven Holmberg
Födelseår: 1949
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Snappertuna i Raseborg
Titel: Byggmästare
E-post: sven.holmberg@myhome.fi
Tel: +358405103760
Medlem i :

Viktiga politiska frågor