Susanne Kollin

638

"Trygghet och medmänsklighet"

Jag heter Susanne Kollin och titulerar mig numera pensionär. Under mina aktiva år jobbade jag både inom vård- och utbildningssektorn. Politiskt har jag alltid engagerat mig i vårdfrågor i allmänhet, i synnerhet frågor kring äldreomsorgen men också psykvården. En mycket viktig jämställdhetsfråga som välfärdsområdet kommer att ta ställning till är elevvården som måste utformas så att alla elever oberoende av kommunens storlek får det stöd de är berättigade till.

Namn: Susanne Kollin
Födelseår: 1956
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Hangö
Titel: Pensionär
E-post: susanne_kollin@yahoo.se
Tel: 0503210331
www: https://www.susannekollin.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

En av grundtanken med upprättandet av välfärdsområden är att vården, oberoende av hemort ska vara jämställd
för alla. Vi vet samtidigt att ekonomiska orsaker ligger bakom behovet att införa välfärdsområden. Mindre och större kommuners behov bör ändå beaktas likvärdigt vid fördelningen av de ekonomiska resurser som tilldelas välfärdsområdet. Det får inte gå så att till exempel kommunens geografiska läge inverkar negativt på var hälsovårdscentralerna i framtiden återfinns.

Läs mer i vårt valprogram ›