Steven Frostdahl

270

"Du ska få din röst hörd och du har rätt till rätt vård inom rimlig tid"

Jag är 48 år och arbetar som tjänsteman inom pälsbranschen. Jag har lång erfarenhet av kommunalpolitik och har både i mitt arbete och mina politiska uppdrag fått god och bred kännedom om förhållandena i Österbotten.

Jag är en lättsam, glad och hjälpsam person som för det mesta har något att säga.

Jag är också en uthållig och mångsidig organisationsmänniska och jag är van att arbeta målmedvetet och strategiskt för att uppnå resultat.

Bra politik är för mig att verka för goda resultat och samtidigt ha en välformulerad syn på vad som är rättvist, hållbart och inkluderande.

Jag är fullmäktigeordförande i min hemstad och fungerar också som första viceordförande för Österbottens Förbunds styrelse.

Min familj består av fru, son och bonusbarn.

Jag är filosofie magister och och utbildad ämneslärare i historia- och samhällslära.

Jag tycker om att skriva och fundera över olika vardagsfenomen, politiska företeelser och samhällsfrågor. Du får gärna följa mig på min hemsida www.stevenfrostdahl.com eller mina sociala medier.

Namn: Steven Frostdahl
Födelseår: 1973
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Nykarleby
Titel: Informationschef
E-post: sfrostdahl@hotmail.com
www: https://www.stevenfrostdahl.com

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Specialsjukvården är en av de mest krävande och utmanande områdena. En skenande kostnadsutveckling som måste hanteras och flaskhalsar i vårdproduktion med vårdköer och otrygga patienter som resultat är några områden där välfärdsreformen måste leverera förbättringar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vård och omsorg är ett brett tema men väldigt viktigt att se som en helhet. Vårdkedjor inom välfärdsområdet och kommunikation mellan vårdinrättningar är processer som måste fungera. Trygghet för de äldre förutsätter att närproducerad vård och kvalitativa boendemiljöer kan upprätthållas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Vi behöver slå vakt om ett tillräckligt starkt och välfungerande nät med välfärdscentraler eller hälsovårdscentraler. Närproducerade hälsovårdstjänster kommer alltid att vara mycket viktiga för trygghet och välfärd i Österbotten.

Läs mer i vårt valprogram ›