Stefan Andersin

127

"Beslutsfattande med människan i centrum "

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Stefan Andersin
Födelseår: 1981
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Sjukskötare-Sairaanhoitaja